Eerste Kamer stemt in met fiscaal crisispakketDe kogel is door de kerk; de Eerste Kamer stemt in met fiscaal crisispakket. Daardoor zijn enkele maatregelen er nu door. Hieronder treft u enkele maatregelen uit de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 aan, waarmee de Eerste Kamer gisteren in meerderheid akkoord is gegaan.

Enkele belangrijke maatregelen
– overdrachtsbelasting blijft structureel op 2 procent
– het algemene btw-tarief wordt per 1 oktober verhoogd van 19 naar 21%
– de btw op podiumkunsten wordt verlaagd van 19 naar 6 procent

In het fiscale crisispakket is verder onder andere een aanpassing in de aftrek van deelnemingsrente opgenomen, net als een vergroeningspakket en een wijziging van de accijnzen voor alcohol en tabak.

Van de budgettaire opbrengst van ruim €4 miljard, wordt komend jaar €1,5 miljard ingezet voor versterking van de koopkracht van in het bijzonder huishoudens met een laag inkomen. In 2014 en 2015 wordt de totale opbrengst uit de btw-verhoging gefaseerd teruggesluisd via de inkomsten- en loonbelasting.

De rest van de fiscale maatregelen wordt geregeld in separate wetsvoorstellen. Zoals eerder gecommuniceerd wordt het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverker uitgewerkt in het Belastingplan 2013, net als de maatregelen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek en een verhuurdersheffing.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën