‘Eén jaarsalaris voldoet als ontslagvergoeding’Bestuurders van beursgenoteerde bedrijven die onvrijwillig vertrekken moeten genoegen nemen met maximaal 1 jaarsalaris aan ontslagvergoeding. Dat geldt ook voor bestuurders met contracten die voor 2004 zijn afgesloten en daardoor niet zijn gehouden aan de code voor behoorlijk bestuur.

Die oproep deed minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 9 december 2011 bij de in ontvangstname van een rapport van de commissie Streppel. Deze commissie ziet toe op de naleving van de code van goed bestuur die het bedrijfsleven zichzelf heeft opgelegd.

Zelf nadenken

Verhagen benadrukt dat eigen spelregels alleen goed werken als alle bedrijven zich er aan houden. ‘Ik wil niet dat men slaafs regeltjes opvolgt, maar dat bestuurders zelf nadenken over wat maatschappelijk acceptabel is’, aldus de bewindsman. ‘Daarom moeten we voorkomen dat delen van de spelregels tot wet worden verheven. Dat kan alleen als iedereen de code blijft naleven.’

Code voor behoorlijk bestuur

Het rapport van Streppel laat zien dat de code voor behoorlijk bestuur door nagenoeg alle bedrijven wordt nageleefd. Dit houdt in dat een afwijking van de code op een goede manier moet worden uitgelegd in de jaarrekening. In het meetjaar 2010 zijn er slechts 2 gevallen van niet-naleving bekend, waarbij bestuurders zonder nadere uitleg een ontslagvergoeding van meer dan 1 jaarsalaris kregen.

Morris Tabaksblat

De code voor goed bestuur is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Naast regels voor beloningsbeleid bevat de code ook regels voor het transparanter maken van jaarverslagen en een betere verantwoording van het beleid van ondernemingen. Morris Tabaksblat was de grondlegger van de code. In 2004 verbond hij zijn naam aan het antwoord van het bedrijfsleven op boekhoudschandalen en excessieve beloningen in de jaren daarvoor. Bron: Rijksoverheid.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën