Economische crisis voorbij: goed moment voor bedrijfsoverdracht?Verleidelijk om te profiteren van een relatief lage waardering van de aandelen, en daarnaast rekening te houden met een mogelijke verschraling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De eigendomsstrategie van het familiebedrijf kan deze verleiding echter temperen en de fiscale overwegingen in een breder kader plaatsen, aldus mr. J.R Geerlings en drs. N.H.C. Govers.

Voor een eigendomsoverdracht zou de visie en strategie van de familie leidend moeten zijn, en bij voorkeur niet de fiscale optimalisatie, aldus mr. J.R Geerlings en drs. N.H.C. Govers in de recent verschenen editie van het Vakblad Estate Planning. Eigendomsstrategie gaat over de vraag op welke wijze het ‘verantwoord eigenaarschap’ van een familiebedrijf het beste kan worden ingevuld, gericht op de continuïteit van het bedrijf en tegelijkertijd ook op de harmonie van de familie. De voorwaarden die men moet vervullen om bij bedrijfsoverdracht tijdens leven door schenking gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, kunnen een goede eigendomsstrategie in de wielen rijden. Alleen kinderen die eigenaar worden van de onderneming kunnen namelijk gebruik maken van deze faciliteit. Daarbij moeten de kinderen dan 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking van de onderneming zijn geweest én moeten zij de aandelen in die onderneming vijf jaar houden. Het is echter lang niet altijd wenselijk dat alle kinderen mede-eigenaar worden van de onderneming en de voorwaarde van de voorafgaande dienstbetrekking kan tot irritaties lijden in de familie.

Familiestatuut

Geerlings en Govers benadrukken het belang om daarom vooraf goed na te denken en goede afspraken te maken met elkaar om discussies achteraf te voorkomen, zowel tijdens het leven van de pater familias als na zijn overlijden. De uitgangspunten voor de onderlinge verhoudingen kunnen bij uitstek in een familiestatuut worden vastgelegd.

In de Masterclass Het familiestatuut bij bedrijfsopvolging (4 november 2016) gaat mr. J.R. Geerlings dieper in op de thema’s die in een familiestatuut worden opgenomen en besteedt hij aandacht aan het proces waarmee een familiestatuut tot stand komt en uw rol als procesbegeleider.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën