€ 50.000 vrije schenking: tot 40 jaarDe leeftijdsgrens voor de eenmalige vrijstelling van € 50.300 in de schenkbelasting wordt per 1 januari 2013 verhoogd, van 35 jaar naar 40 jaar. De verhoogde leeftijdsgrens geldt voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning én voor dure studies. En voor het ‘inhalen’ van vrijgestelde schenkingen van vóór 2010 tot het bedrag van de toen geldende eenmalige hoge vrijstelling.

Ouders kunnen een kind sinds 1 januari 2010 eenmalig € 50.300 belastingvrij schenken. De vrije schenking is mogelijk voor een eigen woning (ter gedeeltelijke financiering van de aanschaf, het aflossen van een eigenwoningschuld, ter bekostiging van onderhoud en/of verbetering aan de woning, of de afkoop van een recht van opstal of erfpacht) of voor het betalen van een studie of opleiding mits die ten minste € 20.000 per jaar kost.
De Tweede Kamer heeft de leeftijdsgrens voor deze eenmalige vrije schenking – bij amendement – verhoogd van 35 tot 40 jaar. De Kamer wil zo de mogelijkheden voor financiering van de eigen woning verruimen, en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

De verhoogde leeftijdsgrens geldt ook als de ouders al vóór 2010 gebruik hebben gemaakt van de toen geldende eenmalige hoge vrijstelling (van € 24.000). Zij kunnen de meerdere vrijstelling (van inmiddels € 26.156) alsnog benutten, vanaf 1 januari 2013 tot de 40-jarige leeftijd van het kind of diens echtgenoot. Deze inhaalregeling geldt uitsluitend voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning, niet voor schenkingen voor een dure studie of opleiding.

Commentaar
De Haagse politici blijven de voorwaarden voor de eenmalige hoge vrijstelling van € 50.300 verruimen, vooral voor schenkingen voor de eigen woning. Begin dit jaar is de eis vervallen dat de schenking bij notariële akte moet plaatsvinden; zie ook BelastingBelangen, februari 2012: Hoge vrijgestelde schenking voor woning: notariële akte exit. Let op: de schenking voor een dure studie of opleiding moet nog wél bij notariële akte! En al eerder werd een knip in de vrijstelling toegestaan: zie ook BelastingBelangen, december 2010: Schenking: € 26.000 voor de woning, € 24.000 speelgeld? Met de verhoogde leeftijdsgrens hebben gulle ouders langer de tijd om hun kinderen te gedenken met een hoge vrije schenking.

Bron: BelastingBelangen

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën