Duurzaam gescheiden leven na 2010Er gaan rare dingen gebeuren met het partnerschap zoals dat per 1 januari 2011 gaat gelden. Daaronder een aantal zaken waarvan ik mij afvraag of de wetgever daar wel aan gedacht heeft en of die gevolgen wel echt gewenst zijn. Voor bepaalde groepen is dat goed nieuws, zoals voor stellen waarvan een van beiden min of meer permanent is opgenomen in een verpleeghuis. Maar voor andere groepen werkt dit zo slecht uit, dat het de vraag is of dat wel de bedoeling was. 
Neem bijvoorbeeld de situatie waarin u duurzaam gescheiden leeft zonder officieel gescheiden te zijn. U wilt niet scheiden om redenen die alleen u en uw man aangaan. Maar u bent vanaf 1 januari 2011 wel (weer) elkaars fiscale partners, want volgens de nieuwe wettelijke regels zijn gehuwden altijd elkaars partner, ongeacht of zij samenwonen of op hetzelfde adres staan ingeschreven. Dat heeft een aantal gevolgen waar u niet blij mee zult zijn. Zo geldt voor bepaalde posten dat zij verdeeld mogen (moeten) worden en voor andere dat het inkomen van de partner meetelt, zoals bij de drempel voor specifieke zorgkosten, giften e.d.  U moet dan dus elkaars inkomen weten. Absurd.

Maar het wordt nog gekker. Omdat u elkaars fiscale partner bent, kunt u samen maar één eigen woning hebben. Als u ieder een eigen hoofdverblijf heeft, moet u gezamenlijk kiezen welke van beide woningen onder de eigenwoningregeling valt. Als u niet kiest, vallen beide woningen in box 3 en verliest u beiden de renteaftrek over de hypotheekschuld. Als u wel kiest, maar u kiest ieder een andere woning als eigen woning, geldt de keuze van degene die de aangifte het eerste heeft ingediend. Deze woning is dan de eigen woning en de woning van de ander wordt in box 3 belast. Vervolgens mogen de inkomsten uit de eigen woning worden verdeeld over beiden. Degene die de aangifte het eerste indient zal de aftrekpost voor de eigen woning natuurlijk volledig bij zichzelf aangeven.

Maar voor deze verdeling is de handtekening (digid) van de partner nodig. En als die niet wordt gegeven, geldt een 50-50 verdeling. Ieder mag dan de helft aftrekken. Omdat u al een tijd uit elkaar bent, heeft u natuurlijk geen inzicht in de financien en fiscale zaken van uw man en dat wilt u vast en zeker zo houden. Een idiote situatie. Daaraan toegevoegd dat deze wijziging wordt beargumenteerd met het gemak dat het voor de uitvoeringspraktijk heeft, en dan slaat bij mij de twijfel over de competentie van de wetgever helemaal toe. Het enige doel van deze regeling is namelijk dat de belastingdienst dan in de vooringevulde aangifte kan invullen dat u elkaars partner bent, dat is dan namelijk eenvoudig te achterhalen. De problemen voor de burgers zijn echter gigantisch, maar daar schijnt de wetgever geen boodschap aan te hebben. Nederland: wordt wakker!
Bron: Belastingopmaat.nl.

Reacties

6 Reacties to “Duurzaam gescheiden leven na 2010”
 1. Anna says:

  Zeker rare dingen. Mijn man en ik willen onze eigen levens houden maar ook zorg voor elkaar dragen. Door deze betuttelende nieuwe wetgeving zijn we gedwongen tot echtscheiding over te gaan. Een bizarre regeling in een quasi liberaal land. We hebben de vrijheid om binnen de hokjesgeest te blijven en verder niet.

 2. Walter says:

  Het is méér dan stuitend. Mijn vrouw en ik willen gráág getrouwd zijn en bij elkaar horen en voor elkaar zorgen waar nodig (en terzijde: we hebben geen kinderen). Maar daarbinnen willen we allebei onze eigen levens en huishoudens hebben en in onze beider eigen huizen wonen. Sterker, we hebben +nooit+ in een gezamelijk huis gewoond, getrouwd noch ongetrouwd. We hebben dat zo geregeld omdat wij graag zo willen leven – het is GEEN fiscale constructie.

  Deze bizarre wet dwingt ons nu om ofwel te gaan scheiden ofwel plotseling belachelijke belastingkosten voor een van beide huizen te gaan betalen, terwijl er aan onze kant (al twintig jaar lang) NIETS in onze beider economische basissituatie(s) is veranderd.

  In 2001 werd -vokomen terecht- de wettelijke plicht voor getrouwden geschrapt om in 1 huis te wonen. Precies 10 jaar later wordt voor getrouwden met elk een eigen huis diezelfde plicht weer via de achterdeur van deze wet heringevoerd. Schandelijke en ondoordachte gelegenheidswetgeving van een alweer onbetrouwbare overheid.

  HET IS NIET AAN DE OVERHEID OM ONS DE STATUS VAN “PAAR” OP TE DRINGEN ZOLANG WIJ DAT ZELF NIET WILLEN, ER NIET OM GEVRAAGD HEBBEN EN OP GROND DAARVAN OOK NOOIT FINANCIELE GUNSTEN VAN DE OVERHEID HEBBEN GEVRAAGD OF GEKREGEN.

  HET IS VOLSLAGEN BIZAR EN UITERST KWALIJK DAT DE OVERHEID MET DEZE WET NU +VERPLICHTE+ NIET-INDIVIDUELE BELASTINGHEFFING GAAT OPLEGGEN.

 3. Jannette says:

  Nadat mijn man een ernstige CVA heeft gehad, heb ik er voor gekozen om niet meer samen te wonen. Wij willen wel getrouwd blijven.(zijn in gemeenschap van goederen gertrouwd). Ik woon in onze huis, hij in een huurwoning (met zorg). Hij heeft alleenwonende AOW + pensioen. Ik werk 4 dagen en Ik regel wel al onze financiën. Alle rekeningen staan op ons beider namen (inc. spaarrek.). De eigen bijdrage voor het CAK is afgelopen jaar over alleen zijn inkomen gerekend. Hoe wordt dat voor ons in 2011?? Wij hebben vorig jaar apart belastingaangifte gedaan. Het huis bij mij opgevoerd.
  Kunnen we ieder de helft van ons spaargeld opgeven? blijft de eigenbijdrage over alleen zijn inkomen berekend in 2011? Kan ik zorgtoeslag aanvragen? Kan nergens echt duidelijkheid vinden.
  Is er iemand die hier meer over weet??

 4. Ina says:

  Ook ik zit met een probleem, vanaf 2000 zijn mijn man en ik uit elkaar gegaan zonder een echtscheiding aan te vragen. Mijn man is geemigreerd en ik woon nog in Nederland. Hoe gaat die regel nu voor mij gelden? We hadden ieder voor 50% een woning en die is in 2005 verkocht. Het mansdeel heb ik nog onder mijn bezit en geef dit aan in box 3. Totale opbrengst als bezitting,
  helft van opbrengst woning als schuld. Wij waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd.
  Inderdaad wilt de politiek nu ook nog gaan regeren over het prive-leven van de belastingplichtige.
  Nederland gaat al aardig op een communistisch land lijken.

 5. Cc says:

  Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, maar hebben er voor gekozen apart,
  te wonen in een eigen huis.
  Valt nu het eigen huis voor beiden wel in box 3 en of 1 woning en de ander niet ?

 6. Mason says:

  Mijn man is in 2012 geremigreerd.We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.We hebben een eigen huis,waar ik voor alle kosten opdraai.Hij heeft een AOW en pensoen uitkering. We willen getrouwd blijven, wat voor nadeel heeft dat voor mij?

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën