Draagvlak voor gestaffelde bijtelling lease-autoWeekers heeft wederom bevestigd te willen kijken naar een gestaffelde bijtelling. Weekers wil een bijtelling invoeren die in stapjes oploopt, zei hij zaterdag in de TROS Autoshow. VAVDZ is positief over het principe, er zijn echter nog wel wat hobbeltjes te nemen.

Het principe van een oplopende bijtelling naar mate het privé gebruik toeneemt, lijkt eerlijk, het hangt echter wel af van de invulling van de staffel. In het eerdere pilotproject voor gestaffelde bijtelling van bestelauto’s is aangegeven dat uitgegaan wordt van een budgetneutrale situatie. Een bijtellingspercentage boven de 25% is echter niet acceptabel aldus VAVDZ.

De vraag is welke invloed het invoeren van een variabele bijtelling heeft op het huidige systeem van lage bijtellingscategorieën. Verder kan het niet anders dat berijders die echt 0 km privé rijden geen bijtelling hoeven te betalen.

Tot slot moeten de privé kilometers van een berijder zuiver, makkelijk en betrouwbaar gemeten kunnen worden. Het laatste wat een berijder wil, zijn verdere administratieve lasten en een potentiële aantasting van zijn/haar privacy.

VAVDZ zal in overleg met de overheid en andere betrokken partijen positief kritisch meewerken aan de uitwerking van de plannen. Vorig jaar is het ministerie reeds gestart met een pilot voor bestelauto’s.  Deze plannen zijn destijds echter door het Lente akkoord even in de ijskast gezet. VAVDZ heeft ook daar destijds haar bijdrage aan geleverd. Bron: www.verenigingautovandezaak.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën