Doorberekening politiekosten bij evenementenMinister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft een persbericht doen uitgaan over de doorberekening van politiekosten aan de organisator voor incidentele, commerciële evenementen met een vergunningplicht (Persbericht van 30-06-2011). Doel is een vermindering van politie-inzet bij evenementen te bereiken en meer verantwoordelijkheid bij organisatoren neer te leggen. Minister Opstelten wil dat organisatoren zelf meer maatregelen gaan treffen, waardoor de druk op de politiecapaciteit verminderd wordt. Treffen zij deze maatregelen niet, dan worden de politiekosten voor het in goede banen leiden van een evenement in rekening gebracht. Er is inmiddels een wetsontwerp in voorbereiding.

Organisator is ondernemer in de zin van de btw-wetgeving
Het wetsvoorstel heeft uitsluitend betrekking op evenementen met een recreatief karakter die worden bezocht door publiek waarbij sprake is van vermaak of een schouwspel. Daarnaast is van belang dat het een commercieel evenement betreft. Daarvan is sprake als de organisator ondernemer is in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, of als sprake is van btw-plichtige activiteiten. Het is daarbij niet vereist dat de organisator van het evenement een winstoogmerk heeft. Ook bij aanwezigheid van een verkoper van etenswaren, drank of souvenirs die onder de btw-plicht valt, is sprake van een commercieel evenement. Opmerkelijk is dat de wedstrijden van sportorganisaties die door het NOC*NSF erkend zijn, niet onder de reikwijdte van de wet vallen. Het gaat om sportwedstrijden die in competitieverband gehouden worden of die jaarlijks terugkeren. De intocht van Sinterklaas, Koninginnedag, de viering van Bevrijdingsdag, de Elfstedentocht en benefietvoorstellingen zijn eveneens uitgezonderd van een bijdrage. Daarnaast wordt er in het voorstel onderscheid gemaakt tussen doorberekening van kosten van politie-inzet bij evenementen op een niet-openbare plaats, bijvoorbeeld in een stadion, en evenementen op een niet afgesloten openbare plaats zoals Sail Amsterdam en het Rotterdamse Zomercarnaval.

Doorberekening belast met btw?
Zoals vermeld wordt er voor de doorberekening van kosten aangesloten bij de vraag of de organisator btw-plichtig is dan wel of er sprake is van btw-plichtige activiteiten. Deze vraag zullen de organisator en Belastingdienst niet altijd eensluidend beantwoorden. De politie is geen partij bij een mogelijk geschil tussen de organisator en de Belastingdienst, maar is wel afhankelijk van de uitkomst van een dergelijk dispuut. Tevens is het bijzonder dat geen doorberekening van kosten plaatsvindt bij bijvoorbeeld voetbalwedstrijden.

Het wetsontwerp ziet uitsluitend op taken waarbij nu vaak een beroep wordt gedaan op politiecapaciteit, maar die ook door beveiligers of verkeersregelaars kunnen worden uitgevoerd. Kosten voor de opsporing van strafbare feiten en het afvoeren van arrestanten blijven buiten beschouwing. Dit geldt ook voor de kosten van hulpverlening door de politie. Omdat het gaat om taken die ook door niet-politiepersoneel kunnen worden uitgevoerd, is het de vraag of de doorberekening van de kosten de vergoeding vormt voor een echte overheidstaak dan wel dat hier wellicht sprake is van een ondernemerstaak in de zin van de btw-wetgeving. Dat laatste zou inhouden dat de vergoeding die de politie ontvangt, belast is met btw en dat over de vergoeding btw moet worden voldaan.  Als de organisator van een evenement besluit om een beveiligingsbedrijf in te schakelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden waar het hier om gaat, zal op de factuur van dit beveiligingsbedrijf zonder meer btw worden vermeld. Hoewel het Persbericht aansluit bij de bepalingen op het gebied van de btw-wetgeving, gaat het niet in op de interessante vraag of de door te berekenen kosten met btw moeten worden belast. Het standpunt van de staatssecretaris van Financiën lijkt daarmee in te houden dat  heffing van btw niet aan de orde is en dat de doorberekening van kosten betrekking heeft op de uitvoering werkzaamheden als overheid en niet als ondernemer. 

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën