Doorbelaste betalingen aan leveranciers beïnvloedt btw-heffingsgrondslagKosten die een afnemer van goederen maakt in verband met de aankoop van die goederen en die hij verrekent met de prijs die hij betaalt aan de leveranciers van deze goederen (hij wentelt deze kosten dus in feite af op de leveranciers), beïnvloedt de hoogte van de vergoeding voor deze goederen. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

De procedure betrof een slachterij die in aanmerking wilde komen voor het zogeheten landbouwforfait over twee bedrijfstakgerelateerde heffingen. Het landbouwforfait is -kort gezegd- een forfaitaire btw-aftrekpost van 5,1% (jaar 2012) over de vergoeding voor bepaalde leveringen en diensten van ondernemers werkzaam in de landbouw, bosbouw, tuinbouw en veehouderij, die de afnemers van deze ondernemers als voorbelasting in aanmerking mogen nemen. De slachterij had de heffingen in mindering gebracht op de door haar verschuldigde vergoeding aan haar leveranciers en wilde ook in aanmerking komen voor de 5,1% landbouwforfait over deze heffingen . De Hoge Raad wees deze zienswijze echter af.

Opmerkingen
Wij raden ondernemers aan om in gevallen waarin sprake is van vergoedingen voor prestaties van verschillende partijen en waarin vergoedingen voor verschillende prestaties worden verrekend, altijd de btw-gevolgen goed te onderzoeken en te laten beoordelen.

Bron: PWC, van Hoge Raad

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën