Dit jaar nog een onbelast voordeel voor de medewerkers?Een groot aantal gemeenten past dit jaar voor het eerst de werkkostenregeling toe. Indien de vrije ruimte (en het budget) het toelaat kan nog voor het eind van het jaar aan de medewerkers onbelast een geldbedrag of een presentje worden gegeven.

Veel gemeenten passen dit jaar voor het eerst de werkkostenregeling toe. Het toepassen van de werkkostenregeling zal nog wat onwennig zijn. De antwoorden op de volgende vragen zijn belangrijk:

 

–         Zijn de vergoedingen en verstrekkingen wel goed geëtiketteerd?

–         Zijn de vergoedingen en verstrekkingen op een juiste wijze ten laste van de vrije ruimte gebracht?

–         Is de vrije ruimte (1,2% van de loonsom van kolom 14) correct berekend?

–         Is bij de berekening van de vrije ruimte beoordeeld of het loon uit vroegere dienstbetrekking meer bedraagt dan 10% van de loonsom van kolom 14?

–         Is de werkkostenregeling toegepast per inhoudingsplichtige dan wel zijn alle sub loonheffingennummer bij elkaar geteld?

 

Indien bovenstaande vragen bevestigend kunnen worden beantwoord kan op een simpele wijze worden vastgesteld, dan wel redelijk nauwkeurig worden ingeschat, hoe groot de vrije ruimte op jaarbasis is, welk bedrag dit jaar ten laste is gekomen (en nog komt) van de vrije ruimte en hoeveel vrije ruimte dit jaar nog resteert. Let op, de vrije ruimte is niet overdraagbaar naar volgende jaren, met andere woorden indien de vrije ruimte 2015 niet volledig wordt benut, verdampt deze.

Onder de werkkostenregeling kan de gemeente haar werknemers ten laste van de vrije ruimte, dus effectief onbelast, zaken vergoeden of verstrekken zonder dat daar fiscale kosten tegenover staan. Mocht er tegen het einde van het jaar nog vrije ruimte over zijn, kan de werkgever de werknemers dus nog dit jaar onbelast een geldbedrag dan wel een presentje verstrekken. Ook kan ervoor worden gekozen om voor het eind van het jaar nog een personeelsfeest te organiseren. Van belang is dat het organiseren van een personeelsfeest op de werkplek onder de werkkostenregeling lager wordt gewaardeerd dan een personeelsfeest buiten de werkplek. Voor het kiezen van de locatie van het personeelsfeest op basis van de werkkostenregeling is dus van belang hoe groot de resterende vrije ruimte is. Ditzelfde geldt uiteraard voor het kiezen van het moment waarop het personeelsfeest plaatsvindt. Is er nog dit jaar ruimte of is het verstandiger om het personeelsfeest begin januari volgend jaar te organiseren.

Wilt u meer weten over het nog dit jaar onbelast vergoeden of verstrekken van zaken dan wel over het berekenen van de resterende vrije ruimte, neemt u dan contact op met Ton van der Fits of ons secretariaat via 072 5350525 of per e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.

Colofon

Henk Zuidersma en Frans van den Eijnden zijn als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën