DGA niet gecompenseerd voor negatieve effecten Wet ULBWeekers heeft per Kamerbrief laten weten dat DGA’s er met de gevolgen van de Wet ULB tot 1,5% op achteruit gaan. De staatssecretaris wil echter niets van compensatie weten, onder andere omdat dit een budgettaire last van 3,5 miljard met zich mee zou brengen.

Volgens Weekers is bij de behandeling van de Wet ULB en ook bij diverse overleggen dit jaar over de gevolgen van de Wet ULB aangegeven dat de DGA’s een groep belastingplichtigen is die binnen de Wet ULB niet het voordeel ondervindt van het vervallen van de belaste vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (IAB Zvw), maar wel het nadeel heeft van het terugnemen van dat voordeel via het aanvullend pakket. DGA’s zijn voor dat nadeel niet gecompenseerd omdat de DGA’s al in 2008 het voordeel hebben gehad van het vervallen van de belaste vergoeding voor de IAB Zvw. Ook is het volgens de staatssecretaris zo dat uit de Evaluatie Wet ULB is gebleken dat de daadwerkelijke koopkrachteffecten in lijn liggen met de bij de behandeling van de Wet ULB door uw Kamer aanvaarde koopkrachteffecten. Om die reden is er volgens Weekers in dit stadium geen aanleiding om te compenseren.

Meer informatie: Kamerbrief over Wet ULB en DGA’s

Bron: www.taxence.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën