Deloitte brengt chemische sector in kaartScenarioplanning met oog op onzekere toekomst noodzakelijk in chemische industrie 

Rotterdam, 16 februari 2010 – De chemische sector krijgt in het nieuwe decennium wereldwijd te maken met een dynamiek, die wat aard en intensiteit betreft niet te vergelijken is met vandaag de dag. Dit vermeldt een onderzoek van Deloitte: ‘The decade ahead: Preparing for an unpredictable future in the global chemical industry’. Deloitte beoordeelt in dit rapport de financiële en operationele prestaties tussen 1998 en 2008 van 231 wereldwijde, beursgenoteerde chemische bedrijven, inclusief spelers op de markten voor speciality chemicals, base chemicals en integrated players. Daarnaast kijkt Deloitte in de eerste van drie rapporten naar mogelijke toekomstige scenario’s.

Het onderzoek toont aan dat het rendement voor de sectoren base chemicals en speciality chemicals tijdens de onderzochte periode niet is verbeterd. Base chemicals ondervond de grootste afname van marges in de sector, terwijl de bedrijfstak speciality chemicals ook daalde. Ofschoon de integrated players hun omzet tussen 1998 en 2008 verhoogden, worden zij getroffen door de druk op hun commodities-onderdelen en proberen zij de samenstelling van hun portefeuilles te wijzigen door meer hoogwaardige, gespecialiseerde producten toe te voegen.

Het rapport geeft aan dat base chemicals zich in de toekomst zal richten op het in stand houden van geldmiddelen, het beheersen van overcapaciteit en het veiligstellen van toegang tot kapitaal. De sector van specialty chemicals zal verder zoeken naar concurrerende strategieën die gebaseerd zijn op consumentengedrag en slechts de meest rendabele producten en diensten aanbieden. Naast de uitdagingen van het werken met zowel base chemicals als speciality chemicals, zullen nieuwe acquisities het hoofddoel vormen voor geïntegreerde chemische bedrijven. Met name als deze aankopen het mogelijk maken zich lager in de bedrijfskolom te richten op een grotere verscheidenheid aan bedrijven.

Scenarioplanning
Op maat gemaakte, flexibele groeistrategieën (in bijvoorbeeld de BRIC landen) die in kunnen spelen op onvoorziene obstakels of kansen, zullen voor internationale chemische bedrijven een belangrijke onderscheidingsfactor zijn. “Het succes van het bedrijfsmodel en de verschillende flexibele opties zullen afhangen van geavanceerdere methodes en partnerships om marktgedrag juist in te schatten en de kansen snel waar te nemen”, aldus Willem Vaessen, director bij Deloitte. “Gezien de toekomstige onzekerheid, is het doordenken van een heel scala van alternatieven cruciaal voor een effectieve planning. Deze oefening is specifiek voor ieder bedrijf.”

Het rapport schetst in drie scenario’s een beeld van de mogelijke ontwikkeling van de internationale zakenwereld tussen nu en 2020, samen met strategische implicaties voor chemische bedrijven:

Overgang. Westerse economieën lijden onder een periode van inflatie gevolgd door harde landingen, terwijl de ontwikkelingswereld zich richt op binnenlandse consumptie en een meer gestage groei kent. Vraagstukken over de economie en energievoorziening hebben een hogere prioriteit dan het beheersen van emissies.
Veerkracht. De actieve rol van regeringen in het sturen van hun economieën, richting geven aan investeringen en het promoten van de nationale concurrentiekracht, hebben zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden gezorgd voor een herstel van de groei. Hernieuwbare energie en nanotechnologie staan onder andere bovenaan de lijst om gesteund te worden.
Dislocatie. Grote uitdagingen en te streng overheidsbeleid remmen de groei in het Westen. In Azië en het Midden-Oosten zorgt de afnemende vraag naar buitenlandse export voor een economische vertraging die leidt tot sociale en politieke onrust.
“De chemische sector vertegenwoordigt een waarde van 3 biljard US dollar en levert een aanzienlijke bijdrage aan onze wereldeconomie”, zegt Cees Jorissen, managing partner Manufacturing bij Deloitte. “De sector zal blijvend evolueren en groeien, maar om haar toekomst te verzekeren zal nu actie moeten worden ondernomen. Door zich te binden aan specifieke bedrijfsmodellen en het bedenken van strategische opties via scenarioplanning, kunnen gedisciplineerde bedrijven hun mensen aansporen, en klanten en investeerders aantrekken.”

Over Deloitte Touche Tohmatsu
Deloitte Touche Tohmatsu is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. Onze dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor circa 140 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van 150.000 professionals in alle werelddelen en van onze memberfirms met hun vestigingen. Dienstverlening wordt aangeboden in vier professionele disciplines: accountants, belastingadviseurs, consultants, financieel adviseurs. Onze memberfirms werken zowel voor de grootste wereldwijde ondernemingen, als voor nationale bedrijven, de publieke sector als voor snelgroeiende bedrijven.

Deloitte Touche Tohmatsu is een Swiss Verein. Noch Deloitte Touche Tohmatsu, noch een van de memberfirms aanvaardt aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van handelen van andere memberfirms. Elke memberfirm is een zelfstandige juridische eenheid die werkt onder de naam ‘Deloitte’, ‘Deloitte & Touche’, ‘Deloitte Touche Tohmatsu’ of enige andere daaraan gerelateerde naam. De dienstverlening zoals weergegeven in deze uitgave wordt geleverd door de betreffende memberfirm en niet door Deloitte Touche Tohmatsu Verein.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën