Definitie woon-werkverkeer volgt de BTWPer 1 januari 2013 kunt u niet langer onbelaste vergoedingen of verstrekkingen voor woon-werkverkeer aan uw werknemers geven. In de belastingplannen die tijdens Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, is bepaald dat u voor het begrip woon-werkverkeer moet aansluiten bij de definitie die al geldt voor de BTW.

De vergoeding of verstrekking van de kosten voor het woon-werkverkeer merkt de fiscus vanaf 2013 dus aan als loon. Daarnaast zal de fiscus bij een auto van de zaak de woon-werkkilometers aanmerken als privékilometers. Om discussies te voorkomen is een duidelijke definitie van het woon-werkverkeer noodzakelijk.

Bedoeling forensentaks

Het kabinet heeft besloten om voor het woon-werkverkeer aan te sluiten bij het bestaande begrip in de BTW. Sinds 1 juli 2011 moet namelijk voor auto’s van de zaak die ook privé worden gebruikt, BTW worden betaald over het privégebruik. De BTW spreekt over woon-werkverkeer als het gaat om (heen en/of terug) reizen van de woon- of verblijfplaats naar de in het kader van een overeenkomst tot het verrichten van arbeid overeengekomen vaste werkplaats waar u werkzaamheden verricht. Dat sluit mooi aan bij de bedoeling van de forensentaks. Er zijn wel een aantal bepalingen toegevoegd aan het begrip in de BTW die specifiek van belang zijn voor de loon- en inkomstenbelasting.Woon-werkverkeer

Bron: Rendement Uitgeverij

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën