De werkkostenregelingDe kans is groot dat u in de afgelopen jaren iets hebt gehoord over de werkkostenregeling, maar dat van een overstap op de regeling nog niet wordt overwogen. Sommige gemeenten zien de werkkostenregeling namelijk als een ver-van-mijn-bed-show of zien het belang van een overstap niet in. Toch is raadzaam op tijd bij de werkkostenregeling stil te staan. Met ingang van 1 januari 2014 is de werkkostenregeling namelijk voor iedereen verplicht!

De werkkostenregeling introduceert een nieuw stelsel van vergoedingen en verstrekkingen. De oude vrijstellingen op werknemersniveau verdwijnen. In plaats daarvan voorziet de regeling in een vrijstelling op werkgeversniveau. Deze vrijstelling bedraagt (thans) 1,4% van de fiscale loonsom (de vrije ruimte). Binnen de vrije ruimte mag een werkgever onbelast kosten vergoeden of zaken verstrekken, ongeacht of sprake is van een beloningselement. Echter, zodra de vrije ruimte wordt overschreden, is op de overschrijding de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd.

Administratieve vereenvoudiging?

Doel van de werkkostenregeling is een vereenvoudiging van de regels en een vermindering van de administratieve lasten voor de werkgever. Dat lijkt in de praktijk toch anders uit te pakken. Zo kent de werkkostenregeling tal van uitzonderingen en nuances. Uitvoerend personeel zal zich deze al in een vroegtijdig stadium eigen moeten maken. Bovendien geldt dat de werkkostenregeling niet alleen de salarisadministratie raakt, maar ook de financiële administratie. Twee voorbeelden:

1. In de financiële administratie wordt dit type kosten veelal als overige personeelskosten geadministreerd op de (hulp)kostenplaats ‘Personeel’, waarop een forfaitaire percentage van toepassing is. Slechts het kostprijsverhogende element wordt als kostenpost geadministreerd. De werkkostenregeling gaat echter uit van de kosten inclusief de daadwerkelijk gefactureerde btw.

2. Veel personeel gerelateerde uitgaven bereiken de salarisadministratie niet omdat zij geen gevolgen voor de loonheffing hebben. Voor sommige van deze kosten wijzigt dit echter onder de werkkostenregeling. Te denken valt aan een personeelsfeest op een externe locatie. Momenteel is dit tot een bedrag van € 454 per werknemer onbelast. Onder de werkkostenregeling is daarentegen sprake van loon van de werknemer dat desgewenst kan worden ondergebracht in de vrije ruimte.

Beide voorbeelden tonen aan dat de salaris- en de financiële administratie meer dan ooit met elkaar te maken krijgen en dat dit vraagt om slimme toepassingen.

Houdt u rekening met een ruime implementatieperiode, mede vanwege interne zeggenschapsronden en het opleiden en instrueren van het uitvoerend personeel. Tijdens deze implementatieperiode is de betrokkenheid van de diverse afdelingen (P&O, salarisadministratie en financiële administratie) van groot belang en vraagt om een gecoördineerde aanpak. Om alvast een indruk te krijgen van de gevolgen voor de begroting van 2014, is een rekentool beschikbaar. Deze rekentool maakt de stijging van de loonkosten inzichtelijk. Daarnaast kan de rekentool worden gebruikt voor een beoordeling van de manieren ter verlaging van de belastingdruk.

 

Wilt u meer weten over de werkkostenregeling of de rekentool, bel met EFK Belastingadviseurs of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.

Colofon

Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën