De nieuwe Werkkostenregeling (WKR) biedt u de mogelijkheid om uw loonbelastingclaim te verlagenDe wetgever heeft per 1 januari j.l. de wettelijke bepalingen omtrent het gebruikelijk loon aangescherpt. De meeste ‘eenman BV’s’, maar ook directeuren van grotere bedrijven zijn als gevolg van de wijzigingen verplicht meer gebruikelijk loon uit te keren. Dat houdt in dat er meer loonbelasting moet worden betaalt, precies wat u niet wilt. De nieuwe Werkkostenregeling (WKR) biedt u de mogelijkheid om uw loonbelastingclaim te verlagen. Dat scheelt dus belasting!

 Artikel 12a LB vernieuwd

De verplichting tot het uitkeren van een loon ‘zoals gebruikelijk in de sector’, zoals opgenomen in artikel 12a van de wet op de Loonbelasting, is verscherpt. De wetgever heeft de fiscus de mogelijkheid gegeven om bij de bepaling van ‘gebruikelijk’ aan te sluiten bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking, in plaats van soortgelijke dienstbetrekking. Daarnaast mag er niet langer 30% minder dan gebruikelijk worden uitgekeerd, maar is het doelmatigheidspercentage verlaagd naar 25%.

Hoe klein de wijzigingen ook lijken, de gevolgen kunnen vervelend zijn. De directeur die voorheen geen soortgelijke dienstbetrekking kende, was slechts beperkt aan de gebruikelijk loonregeling gebonden. Nu geldt de regeling voor iedere directeur, en heeft de fiscus de mogelijkheid om aan de sluiten bij een soortgelijke dienstbetrekking. Met andere woorden, uw gebruikelijk loon zal naar alle waarschijnlijkheid stijgen.

De WKR gebruiken

Bij de gebruikelijk loonregeling wordt voor het begrip loon aangesloten op het algemene begrip ‘loon’, zoals omschreven in de wet LB. Dit houdt in dat alles dat in de wet LB als loon wordt gezien, meetelt voor het gebruikelijk loon. Mijns inziens een fout van de wetgever, maar voor u een goede mogelijkheid om uw belastbare loon te verlagen door zogenaamde eindheffingsbestandsdelen uit te keren. Eindheffingsbestandsdelen zijn vrijstellingen die, onder de WKR, als loon moeten worden gezien. Voorbeelden zijn studiekosten, dinerkosten indien er langer wordt doorgewerkt of kosten voor de mobiele telefoon.

De bovenstaande regelingen kunnen dus tegen elkaar worden uitgespeeld. In het onderstaande voorbeeld ga ik uit van een voorbeeld waarbij de DGA € 65.000 gebruikelijk loon moet uitkeren.

Wilt u weten waarmee u op uw loonbelasting kunt besparen? De Belastingdienst legt op hun website uit welke vergoedingen er onder de WKR vallen.

Auteur Justus Tomson van Online Flex BV

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën