De laadpaal van de baas: geen hogere bijtellingFinanciën heeft onlangs de regels vastgesteld voor de fiscale behandeling van de laadpaal, de stroomvoorziening voor een (semi-)elektrische auto van de zaak. Goedgekeurd is dat het plaatsen van een laadpaal in of bij de woning van de werknemer op kosten van de werkgever onderdeel uitmaakt van het ter beschikking stellen van de auto van de zaak. De laadpaal van de baas leidt zo niet tot een hogere bijtelling. Eenzelfde regeling geldt voor ondernemers met een (semi-)elektrische auto.

Werknemers met een (semi-) elektrische auto van de zaak
Als een werkgever een laadpaal in of bij de woning van de werknemer laat plaatsen, heeft dat geen gevolgen voor de vaststelling van het loon. Financiën keurt goed dat de ‘laadpaal van de baas’ deel uitmaakt van het ter beschikking stellen van de auto van de zaak. De goedkeuring geldt ook als de werknemer op eigen kosten een laadpaal in of bij zijn woning plaatst / laat plaatsen en zijn werkgever hem de kosten daarvan vergoedt. Het plaatsen van de laadpaal moet dan wel op verzoek van de werkgever gebeuren.

Door deze aanpak maken de kosten van de laadpaal – plus de bijbehorende kosten, zoals een extra groep in de meterkast – deel uit van de gebruikskosten van de auto van de zaak die door de bijtelling privégebruik in de loonheffing worden betrokken. Er vindt geen verhoging van de catalogusprijs van de auto plaats: de laadpaal van de baas leidt niet tot een hogere bijtelling. Is er geen sprake van een bijtelling omdat de auto van de zaak aantoonbaar voor niet meer dan 500 privékilometers per jaar wordt gebruikt, dan wordt de laadpaal geacht ook voor zakelijk gebruik te zijn benut. De goedkeuring geldt niet voor de elektriciteit die de werknemer voor zijn auto afneemt. Financiën kan er wel mee instemmen dat werkgever en werknemer overeenkomen dat de werknemer de voor de auto verbruikte elektriciteit tegen kostprijs doorlevert aan zijn werkgever. Dat geldt ook voor de kosten van een aparte meter om dat verbruik vast te stellen.

Ondernemers met een (semi-) elektrische auto van de zaak
Voor ondernemers die een (semi-)elektrische auto gebruiken die tot het ondernemingsvermogen behoort, geldt eenzelfde goedkeuring: de kosten van de laadpaal en de daarmee samenhangende kosten kunnen als bedrijfskosten in aftrek op de winst worden gebracht. De onttrekking voor privégebruik auto omvat mede de kosten van de laadpaal.

Privé auto
Een belastingvrije laadpaal is bij een privéauto niet mogelijk. De werkgever kan max. 19 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. De kosten van elektriciteit worden geacht in deze vergoeding te zijn begrepen.

Commentaar
Goed nieuws voor automobilisten met een (semi-)elektrische auto van de zaak: een gratis laadpaal van de baas, of voor DGA’s van de BV. Leveranciers van laadpalen zullen ook wel tevreden zijn met dit fiscale nieuws.

Bron: BelastingBelangen

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën