Culturele sector nog meer onder fiscale drukDe culturele sector heeft het de laatste tijd zwaar te verduren. Veel instellingen hebben te maken met verminderde inkomsten uit subsidies. Maar daar is het niet bij gebleven. Het btw-tarief voor podiumkunsten wordt met ingang van het nieuwe theaterseizoen verhoogd van 6% naar 19%. Maar ook daar blijft het niet bij. 

In bijna iedere gemeente is wel een organisatie actief die zich bezig houdt met het aanbieden van cursussen op het gebied van beeldende vorming, drama en dans. De dienstverlening is veelal vrijgesteld van btw door de sociaal-culturele vrijstelling van artikel 11 lid 1 onderdeel f van de Wet op de omzetbelasting 1968. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat er geen winst wordt beoogd en geen sprake is van ernstige concurrentieverstoring ten opzichte van ondernemers die wel winst beogen. Om de vrijstelling toe te kunnen passen is een beschikking van de Belastingdienst nodig. Tot voor kort werden dergelijke beschikkingen in ieder geval afgegeven aan instellingen die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Kunstconnectie. 

De verantwoordelijke btw-inspecteur is inmiddels van mening dat deze instellingen wel concurreren met ondernemers die winst beogen en dus niet (meer) voldoen aan een van de vereisten voor toepassing van de vrijstelling. Hij heeft het standpunt ingenomen dat deze instellingen per 1 januari 2011 btw moeten afdragen over de hiervoor genoemde cursussen gegeven aan personen van 21 jaar en ouder. Cursussen gegeven aan personen tot 21 jaar blijven vrijgesteld van btw omdat hiervoor ook een vrijstelling geldt voor wel winstbeogende ondernemers. De brancheorganisatie is in overleg met de Belastingdienst om te bereiken dat de btw-plicht wordt ingevoerd met ingang van het nieuwe seizoen. Aangezien aan deze wijziging weinig of geen ruchtbaarheid is gegeven, lijkt ons invoering op termijn niet meer dan billijk. De instellingen zouden achteraf met een fors omzetverlies worden geconfronteerd omdat de tarieven niet halverwege een seizoen kunnen worden aangepast.

Het is voor de instellingen wellicht niet mogelijk de verschuldigde btw volledig in de tarieven door te berekenen. Het is dus te verwachten dat de instellingen in de toekomst een beroep op de gemeente doen om bij het vaststellen van de exploitatiesubsidie het grotere tekort te compenseren. 

ColofonJan Batterink is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl , telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën