‘Claw back bonussen te ruim opgezet’VNO-NCW vindt dat het wetsvoorstel voor ‘claw back’ van onterecht uitgekeerde bonussen niet voor alle nv’s, maar alleen voor de financiële sector en beursvennootschappen moet gelden. De werkgeversorganisatie is het ook niet eens met de nieuwe definitie van het begrip bonus dat het kabinet hanteert. Verder is meer informatie nodig over vergelijkbare maatregelen in omliggende landen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer, die het wetsvoorstel binnenkort behandelt.

VNO-NCW vreest dat Nederland zich in een uitzonderingspositie manoeuvreert met dit wetsvoorstel, met alle gevolgen van dien voor het vestigingsklimaat. Nederland heeft namelijk een open economie en is meer afhankelijk van buitenlandse investeringen. Minister De Jager van Financiën wordt gevraagd een overzicht te verstrekken van regelingen die andere landen hanteren.

Daarnaast vindt de werkgeversorganisatie dat de aanstellingsbonus en de vertrekvergoeding niet onder de aangepaste definitie behoren te vallen. De aanstellingsbonus kan niet worden gezien als perverse prikkel. En de vertrekvergoeding kan er juist voor zorgen dat een bestuurder niet krampachtig probeert om een voor de onderneming gunstige overname tegen te houden omdat deze tot zijn vertrek zou leiden.

Als vervaltermijn zou drie jaar na het indienen van de jaarrekening moeten gelden in plaats van de verjaringstermijn die het kabinet voorstelt. Die kan oplopen tot twintig jaar. ‘Een onacceptabel lange periode’, aldus VNO-NCW. Bron: www.vno-ncw.nl.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën