CDA: niet alle toeslagen op eigen rekeningCDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft samen met andere partijen in de Tweede Kamer vragen gesteld aan staatssecretaris Weekers van Financiën over de uitbetaling van toeslagen. De zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag kunnen mensen laten overmaken op hun eigen rekening, de rekening van hun partner, of op de rekening van een woningbouwcorporatie of kinderopvanginstelling. Om fraude tegen te gaan wil dit kabinet het verplicht stellen om één rekeningnummer te gebruiken voor alle toeslagen van de Belastingdienst. Het CDA is het daarmee eens.

Waar de CDA-fractie het niet mee eens is, is dat het kabinet het onmogelijk wil maken om een toeslag rechtstreeks over te maken aan een woningbouwcorporatie of kinderopvanginstelling. Volgens Pieter Omtzigt kan dit leiden tot grote problemen. ‘Veel mensen kiezen er bewust voor om de forse toeslagen rechtstreeks over te laten maken naar een instelling om overzicht te houden op hun financiën. Ook bestaat het gevaar dat een toeslag al is opgemaakt voordat het is overgemaakt naar bijvoorbeeld de kinderopvanginstelling.’ Daarom wil het CDA, samen met andere partijen, dat er een mogelijkheid moet blijven om de toeslag rechtstreeks over te maken aan gecertificeerde instellingen.

De vragen die Pieter Omtzigt samen met een aantal collega’s stelt aan staatssecretaris Weekers vindt u hieronder:

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Neppérus (VVD), Van Vliet (PVV),  Koolmees (D66), Braakhuis (GroenLinks) en Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën

1.       Heeft u kennis genomen van het artikel “Ouder ontpopt zich als wanbetaler”?  (Financieele Dagblad, 5 augustus, pagina 1 en 3)

2.       Deelt u de mening dat het in een aantal omstandigheden wenselijk is voor zowel de ouder als de opvang, dat de kinderopvangstoeslag rechtstreeks wordt overgemaakt aan de opvanginstelling of het gastouderbureau, ten einde financiële problemen te voorkomen?

3.       Herinnert u zich nog dat u op 13 januari 2011 opgemerkt heeft: “…: in sommige gevallen kan het goed zijn dat de toeslag aan een derde moet worden uitgekeerd, maar dan zul je dat slechts aan een aantal gecertificeerde partijen moeten toestaan….Met die noties zal ik naar de vereenvoudigingsslag kijken, waarna ik er in de Kamer op terugkom.” ?

4.       Kunt u per ommegaande aan de Kamer meedelen wat de uitkomst van deze denkexercitie is?

5.       Bent u bereid om op korte termijn met vertegenwoordigers van kinderopvanginstellingen, gastouderbureaus en woningbouwcoöperaties om de tafel te gaan zitten om een systeem te ontwerpen waarbij burgers de toeslag kunnen laten overmaken op de(geblokkeerde) rekening van gecertificeerde partijen en de uitkomsten van dit overleg uiterlijk bij het belastingplan aan de Kamer aan te bieden, zodat het gebruikt kan worden bij de behandeling daarvan?
Bron: CDA.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën