BTW-correctie privégebruik auto: wat wordt het?De procedure over de BTW-correctie privégebruik auto is in het eindstadium gekomen. Rechtbank Haarlem deed op 1 juni 2011 de opmerkelijke uitspraak dat het verschil in BTW-correctie voor het privégebruik van zeer zuinige auto’s en van andere auto’s in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, en dat de lagere BTW-correctie voor zuinige auto’s ook toegepast kan worden bij niet zuinige auto’s. Hof Amsterdam heeft die uitspraak bevestigd, de zaak is nu aanhangig bij de Hoge Raad. Advocaat Generaal Van Hilten heeft onlangs een conclusie in die procedure uitgebracht: zij vindt dat Rechtbank Haarlem een onjuiste uitspraak heeft gedaan. Als de Hoge Raad die conclusie overneemt, is de reparatiewetgeving die Financiën direct na de uitspraak van Rechtbank Haarlem per 1 juli 2011 heeft ingevoerd in feite overbodig (zie ook BelastingBelangen, juni 2011: BTW op privégebruik auto). En Financiën kan de ruim 300.000 bezwaarschriften tegen de – volgens Rechtbank Haarlem te hoge – BTW-afdracht over het privégebruik van niet zuinige auto’s afwijzen.

Per 1 juli 2011 is de BTW-correctie over het privégebruik van een auto van de zaak ingrijpend gewijzigd. Aanleiding daarvoor is een uitspraak van Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011. Die uitspraak betreft het verschil in de BTW-correctie over privégebruik tussen zuinige en niet zuinige auto’s. Tot 1 juli 2011 werd de BTW-correctie op privégebruik auto berekend over het bedrag dat voor de loon- of inkomstenbelasting als bijtelling privégebruik auto moest worden aangehouden. Die bijtelling is ‘standaard’ 25% van de cataloguswaarde, voor zuinige auto’s is dat 14% of 20% van de cataloguswaarde. De BTW-correctie kon met goedkeuring van Financiën gesteld worden op 12% van de bijtelling voor de loon- of inkomstenbelasting. En dat leidde tot een variabele BTW-correctie: bij zuinige auto’s was die een stuk lager dan bij niet zuinige auto’s. Rechtbank Haarlem vond dat verschil onaanvaardbaar en in strijd met het gelijkheidsbeginsel; de rechtbank besliste dat de lagere BTW-correctie ook toegepast kon worden op de bijtelling voor het privégebruik van niet zuinige auto’s.
Die uitspraak heeft flink wat beroering veroorzaakt. Financiën heeft snelle reparatiewetgeving per 1 juli 2011 doorgevoerd, ondernemers hebben naar verluidt ruim 300.000 bezwaarschriften ingediend tegen de (verondersteld te hoge) BTW-afdracht over het privégebruik van niet zuinige auto’s. Financiën is tegen de uitspraak in beroep gegaan, en de zaak ligt nu voor bij de Hoge Raad.
Advocaat-Generaal (AG) Van Hilten heeft een conclusie in deze procedure uitgebracht.
De AG is het eens met Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam dat de BTW-correctie voor het privégebruik van een auto van de zaak (onder de regeling tot 1 juli 2011) in strijd is met het EU-recht: de BTW-correctie sluit niet aan bij het privégebruik, maar bij de CO²-uitstoot van de auto. En dat is geen onderscheidend criterium voor de BTW-correctie. Daarmee staat vast dat er sprake was van begunstigend beleid en dat gelijke gevallen ongelijk werden behandeld. Maar toch kan er volgens de AG niet met succes een beroep op het gelijkheidsbeginsel worden gedaan. Dat beginsel komt pas aan de orde als het bestuursorgaan – Financiën – vóór de uitspraak van Rechtbank Haarlem wist dat het goedkeurend beleid op een onjuiste rechtsopvatting berustte. En dat is niet gebleken. Integendeel, de staatssecretaris had zijn beleid vrijwel onmiddellijk na de uitspraak van Rechtbank Haarlem beëindigd en vervangen door nieuwe wetgeving. De AG adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van de staatssecretaris gegrond te verklaren.

Commentaar
Deze procedure is voor de MKB-praktijk van groot belang. Duizenden ondernemers rekenen op een BTW-teruggave na de opmerkelijke uitspraak van Rechtbank Haarlem. Zie ook BelastingBelangen, oktober 2011: BTW-correctie privégebruik auto: bezwaar maken! Als die uitspraak ongedaan wordt gemaakt met een technisch vernuftige argumentatie – van het onjuist interpretatief beleid – is dat voor veel ondernemers teleurstellend. Met u wachten wij in spanning af of de Hoge Raad deze conclusie zal overnemen.

Bron: Belastingbelangen

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën