BTW-constructie mislukt, en toch BTW-vrij varenEen prachtig plezierjacht, zonder BTW-heffing, met een crossborder-leaseconstructie. Het klinkt te mooi om waar te zijn, en dat bleek het ook te zijn. De Belastingdienst vond de BTW-constructie ‘onwaarachtig’, en de koper moest alsnog omzetbelasting betalen over de koopsom van zijn polyester zeiljacht. Maar toch kon hij BTW-vrij gaan varen: Hof Amsterdam besliste dat hij de BTW kon verhalen op de adviseur die hem de BTW-vrije transactie had ‘verkocht’.

Kuuk Bootsman kocht eind 2007 een polyester zeiljacht, een Dehler 39 SQ Limited Edition, voor € 258.905 exclusief BTW. De verkoper, Yacht Experts BV, was met Bootsman overeengekomen dat hij dat plezierjacht zonder BTW kon kopen met een crossborder-lease. Die constructie hield kortweg gezegd in dat Yacht Experts het jacht van de scheepswerf kocht, en Bootsman een lening aan Yacht Experts moest verstrekken waarmee die de koopprijs van het jacht exclusief BTW kon voldoen. Daarop verhuurde Yacht Experts het plezierjacht – in Nederland – aan Bootsman en werd het jacht overgebracht naar België. In België werd de huurovereenkomst vervangen door een overeenkomst van ‘financial lease’, met Yacht Experts als lessor en Bootsman als lessee. Die overeenkomst gaf Bootsman het recht om het jacht te kopen voor 5% van de oorspronkelijke koopsom. Bij uitoefening van die optie was omzetbelasting verschuldigd over de optieprijs, die belasting kwam voor rekening van Yacht Experts.

De Belastingdienst beoordeelde deze opzet, en accepteerde die niet. Volgens de inspecteur had het geheel van de overeenkomsten ‘een onwaarachtige karakter’, en werd daarmee geen ander doel nagestreefd dan een belastingvoordeel. Bootsman had intracommunautair een nieuw vervoermiddel verworven en hij was ter zake omzetbelasting verschuldigd. Hij kon niet aantonen dat de voor het jacht verschuldigde BTW was voldaan, en kon geen aanspraak maken op – een vrijstelling van omzetbelasting krachtens – de regeling voor terugkerende goederen. Bootsman werd een BTW-naheffing van € 30.887 opgelegd.

Bootsman informeerde Yacht Experts over de BTW-naheffing, en die adviseerde hem om de naheffing aan te vechten en daarbij het advocatenkantoor VMW Taxand in te schakelen. Dat deed Bootsman, maar zonder succes: de Belastingdienst handhaafde de naheffing. Bootsman betaalde de BTW-naheffing en stelde Yacht Experts aansprakelijk voor die schadepost.  De civiele kamer van Rechtbank Amsterdam wees die vordering toe, en ook Hof Amsterdam vond dat Yacht Experts de BTW moest vergoeden. Uit de overeenkomsten en andere gedingstukken bleek overduidelijk dat Yacht Experts de onvoorwaardelijke verplichting op zich had genomen om Bootsman in staat te stellen het jacht zonder BTW te verwerven. Yacht Experts BV was tekort geschoten in de nakoming van die verplichting: zij moest de door Bootsman geleden schade vergoeden.

Commentaar  De adviseur in deze procedure had meer verstand van jachten dan van omzetbelasting. En de contracten die hij afsloot waren verre van risk-proof. Die combinatie levert de koper van het plezierjacht een aanzienlijk fiscaal voordeel op.

Bron: BelastingBelangen.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Of kies uit nieuws categorieën