Btw bij sportaccommodaties: Fairplay door Belastingdienst?Btw bij sportaccommodaties: Fairplay door Belastingdienst?

Het gelegenheid geven tot sportbeoefening is volledig ingeburgerd in de fiscale praktijk. Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan is geen sprake meer van btw vrijgestelde verhuur van een sportaccommodatie, maar van het tegen het verlaagde btw-tarief belast gelegenheid geven tot sporten.

Binnensport

Voor binnensportaccommodaties bestaan hier nauwelijks discussies over met de Belastingdienst. De exploitant van de sportaccommodatie doet meer dan het uitsluitend ter beschikking stellen hiervan. Hij stelt onder meer aanvullende faciliteiten ter beschikking zoals sport- en spelmateriaal en was- en kleedruimten. Hier zult u de Belastingdienst niet snel op uw pad treffen.

Buitensport

Voor buitensportaccommodaties ligt dit complexer. Veelal is hier sprake van een hoofdgebruiker, met daarnaast incidenteel gebruik door derden zoals bijvoorbeeld door onderwijsinstellingen. De hoofdgebruiker beschikt vaak over een eigen verenigingsgebouw (eigendom dan wel middels een zakelijk recht). In die situaties wordt er door de verschillende eenheden van de Belastingdienst op uiteenlopende wijze naar gekeken en over geoordeeld.

Standpunten Belastingeenheden

Er zijn eenheden van de Belastingdienst die het ter beschikking stellen van een veld door de exploitant, waarbij tevens was- en kleedaccommodatie op het complex aanwezig is, aanmerken als gelegenheid geven tot sporten. Andere eenheden ‘eisen’ dat de exploitant volledig voldoet aan alle voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de toelichting die is gegeven op het gelegenheid geven tot sporten, zoals het ophangen van de doelnetten, plaatsen van cornervlaggen et cetera.

Als u toevallig valt onder een belastingeenheid waar men hier ‘soepel’ mee omgaat, mag u zich gelukkig prijzen. Diegene die dit ‘geluk’ niet heeft, blijft achter met een knagend gevoel van onrechtvaardigheid. Hoe is het mogelijk dat in een ontwikkeld land als het onze, willekeur lijkt te worden gehanteerd bij het toepassen van dezelfde fiscale wet- en regelgeving. De Tweede Kamerleden Omzigt en Bruins Slot (beide CDA) hebben de staatssecretaris van Financiën hierover op vragen gesteld. Het is afwachten hoe de staatssecretaris hierop gaat reageren.

Hoe nu te handelen?

Allereerst is van groot belang dat de gemeente, voordat zij investeringen gaat doen in buitensportaccommodaties, bepaalt hoe zij de exploitatie hiervan wenst uit te voeren. Zolang vanuit de Belastingdienst geen eenduidig beleid is, adviseren wij u in overleg te treden met uw belastingadviseur en de exploitatie zodanig vorm te geven dat voor de sportaccommodatie in uw gemeente wordt voldaan aan de voorwaarden om te kunnen spreken van het gelegenheid geven tot sportbeoefening.

Wij vertrouwen erop dat de staatssecretaris van Financiën zijn scheidsrechters de spelregels nogmaals zo duidelijk uitlegt, dat voor iedereen dezelfde regels gelden: Fairplay!

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl , telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën