Box-hoppen kan een leuke sport zijnNu de vrijstellingen in box 3 vrijwel opgedroogd zijn en de rendementen op een bankrekening historisch laag zijn, kan het aantrekkelijk zijn om vermogen onder te brengen in een andere box. Hoe doe je dat? De Belastingdienst vertelt wel op zijn site dat er regels zijn, maar vertelt niet wat je moet doen om belastingheffing te voorkomen.

Bericht van de Belastingdienst: Vermogen verplaatsen vanuit box 3

Verplaatst u bezittingen of schulden tijdelijk van box 3 naar box 1 of box 2? En daarna weer naar box 3? Geef dan de werkelijke inkomsten aan in box 1 of box 2.

U moet uw bezittingen en schulden meetellen bij uw voordeel uit sparen en beleggen (in box 3) als de verplaatsing:

  • niet meer dan 3 achtereenvolgende maanden duurt en in die periode 1 januari van het jaar van aangifte ligt.
  • meer dan 3 achtereenvolgende maanden duurt, maar niet meer dan 6 achtereenvolgende maanden en in die periode 1 januari van het jaar van aangifte ligt.

Dit geldt niet als u aannemelijk maakt dat de bezittingen om zakelijke redenen zijn verplaatst naar box 1 of box 2.

Lees hier verder voor het commentaar van Rijskamp Fiscaal!

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Of kies uit nieuws categorieën