Bouwgrond in exploitatie: berekenen van fiscale renteDe Commissie BBV heeft vorige week een voorstel gedaan om een aantal regels rond grondexploitaties te herzien. Interessant onderwerp is de rentetoerekening.

Door de Commissie BBV wordt een eenduidige toerekening van rente aan Bouwgrond In Exploitatie voorgesteld. Deze toerekening zou aansluiten op fiscale mogelijkheden. Hierdoor worden administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt omdat slechts één berekening nodig is voor zowel het BBV als de fiscale winstbepaling/balans.

Verschillen tussen het BBV-resultaat en het fiscale resultaat blijven bestaan, ook bij de toerekening van rente. Bouwgrond in exploitatie is fiscaal gezien voorraad. De Hoge Raad heeft in 1982 arrest gewezen in een zaak van een bouwbedrijf dat een lening had opgenomen in verband met de aankoop van gronden die onderdeel uitmaakten van een bouwproject. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat de rente moest worden geactiveerd. De Hoge Raad besliste “dat zodanige financieringskosten naar hun aard niet behoren tot de kosten welke door de productie bepaaldelijk worden opgeroepen, dat wil zeggen voor de productie in ieder geval nodig zijn en daarmee onmiddellijk samenhangen; dat goed koopmansgebruik daarom met betrekking tot dergelijke financieringskosten niet eist dat zij bij de waardering van onderhanden werken in de balans tot de kostprijs van die werken worden gerekend”.

Wij zijn erg enthousiast over de nieuwe regels, misschien wel het meest omdat hierdoor het BBV-resultaat overeen lijkt te komen met de winstberekening zoals die voor de rest van Nederland geldt. Waar de rest van Nederland de rente niet hoeft te activeren, moeten de gemeenten dat juist wel. De beoogde gelijkschakeling is dus nog steeds niet volledig tot stand gebracht door de Commissie BBV.

Wilt u meer weten over de vennootschapsbelasting en het grondbedrijf, neem contact op met Bas de Mik, Jits Berns, Jan Batterink of ons secretariaat via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën