Boete voor sjoemelen met kostentoerekeningAls het personeel van een onderneming een groot deel van de werkzaamheden verricht voor een andere onderneming, moet men deze loonkosten doorberekenen aan die andere onderneming. Het opvoeren van loonkosten die geen verband houden met de eigen onderneming kwalificeert namelijk als onzakelijk handelen kwalificeren en kan een boete opleveren.

Het is mogelijk dat bij het opstarten van een onderneming veel uren worden gewerkt, maar dat dit uiteindelijk toch niet leidt tot een omzet. Het is in dat geval aan de ondernemer om dit aannemelijk te maken. Want ook in dat geval geldt dat de loonkosten verband moeten houden met de behaalde omzet van de onderneming. Deze kwestie speelde bijvoorbeeld in een zaak voor Hof Arnhem waarin het personeel van een bv ook werkzaamheden verrichtte voor de eenmanszaak van de dga van die bv.

De dga voerde alle loonkosten op in zijn ib-aangifte als kosten van zijn eenmanszaak. Maar de inspecteur corrigeerde een groot deel van deze loonkosten, omdat hij vond dat deze kosten niet overeenstemden met de omzet die de eenmanszaak had gerealiseerd. De inspecteur vond namelijk dat de opgevoerde loonkosten vooral betrekking hadden op werkzaamheden die het personeel voor de bv had verricht. Volgens de inspecteur had de dga dus een groot deel van de loonkosten aan de bv moeten doorberekenen.

Nu hij dit heeft nagelaten en niet kon aantonen welke werkzaamheden het personeel daadwerkelijk voor de eenmanszaak had verricht was de aangifte op dit punt onjuist, zo stelde het hof. Volgens het hof moest daarom ook de opgelegde vergrijpboete in stand blijven, nu het aan het voorwaardelijk opzet van de dga was te wijten dat een onjuist aangifte was gedaan.

Bron: Taxence, van Gerechtshof Arnhem, 19 juni 2012 (gepubliceerd 26 juni 2012), LJN: BW9472, 11/00647 tot en met 11/00651

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën