Bij reisverklaring zijn wel plaatsbewijzen nodig voor reisaftrekDe Hoge Raad heeft in een beknopt arrest antwoord gegeven op de vraag of plaatsbewijzen per sé nodig zijn om in aanmerking te komen voor de reisaftrek indien men niet beschikt over een openbaarvervoerverklaring maar wel over een reisverklaring. Om in aanmerking te komen voor de reisaftrek voor het woon-werkverkeer per openbaar vervoer, moet men kunnen bewijzen dat men met een bepaalde regelmaat met het openbaar voervoer heeft gereisd.
De Hoge Raad was nogal kort in zijn motivering. Uit de tekst en de geschiedenis van de wetsbepaling over de reisaftrek volgt dat de werknemer het bewijs dat hij met een bepaalde regelmaat met het openbaar vervoer tussen woning en werk heeft gereisd, slechts kan leveren door de inspecteur op zijn verzoek een reisverklaring én de plaatsbewijzen te tonen. Met dit arrest geeft de Hoge Raad zijn eindoordeel over de vraag of men ook op een andere manier de regelmaat kan aantonen, bijvoorbeeld door het overleggen van bankafschriften met daarop de pinbetalingen voor de openbaarvervoerkaartjes. Niet dus. Hof Amsterdam had echter deze vorm van bewijs in een feitelijke procedure van 22 december 2008 wel als aanvaardbaar bewijs beschouwd, maar in twee andere feitelijke procedures daarentegen niet. De nu door de Hoge Raad uitgezette lijn is helder.

Volledig bericht

Voor het regelmatige woon-werkverkeer met het openbaar vervoer bestaat onder voorwaarden recht op de reisaftrek. De reisaftrek is een aftrekpost naar een bepaald vast bedrag afhankelijk van de afgelegde reisafstand. De reisaftrek bedraagt in 2010 maximaal € 1.989 en wordt evenredig verminderd bij een kortere werkperiode dan een jaar en bij werkweken die gewoonlijk uit minder dan vier werkdagen bestaan. Ook wordt de reisaftrek verminderd met eventuele van de werkgever ontvangen vergoedingen voor het met het openbaar vervoer afgelegde traject. De belangrijkste voorwaarden voor de reisaftrek betreffen:

1. Regelmatig woon-werkverkeer
Van regelmatig woon-werkverkeer is sprake als u ten minste eenmaal per week van uw woning naar uw werk gaat met het openbaar vervoer en waarbij u binnen 24 uur zowel heen als terug reist. Minimaal 40 keer heen en weer reizen in een kalenderjaar geldt óók als regelmatig woon-werkverkeer.
2. De reisafstand
De met het openbaar vervoer afgelegde reisafstand (woning-werk) moet meer dan 10 km bedragen.
3. Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring
De met het openbaar vervoer afgelegde reisafstand moet blijken uit een door het desbetreffende openbaarvervoerbedrijf afgegeven openbaarvervoerverklaring of een door de werkgever afgegeven reisverklaring.

Naast de wettelijke bepalingen van de reisaftrek bestaat nog aanvullende regelgeving. Indien u beschikt over een reisverklaring en de reisaftrek claimt, kan de inspecteur u vragen om hem op verzoek uw reisverklaring en originele plaatsbewijzen te tonen. Indien u niet meer beschikt over de originele plaatsbewijzen, kan de inspecteur de reisaftrek weigeren.

De Hoge Raad heeft onlangs in een beknopt arrest beslist dat de weigering in zo’n geval terecht is. Uit de tekst en de geschiedenis van de wetsbepaling over de reisaftrek volgt dat de werknemer het bewijs dat hij met een bepaalde regelmaat met het openbaar vervoer tussen woning en werk heeft gereisd, slechts kan leveren door de inspecteur op zijn verzoek een reisverklaring én de plaatsbewijzen te tonen.

Met dit arrest velt de Hoge Raad een eindoordeel over de vraag of men ook op een andere manier de regelmaat kan aantonen, bijvoorbeeld door het overleggen van bankafschriften met daarop de pinbetalingen voor de openbaarvervoerkaartjes. Niet dus. Hof Amsterdam had echter deze vorm van bewijs in een feitelijke procedure van 22 december 2008 wel als aanvaardbaar bewijs beschouwd, maar in twee andere feitelijke procedures van 18 juni 2009 en 21 april 2008 daarentegen niet. De nu door de Hoge Raad uitgezette lijn is helder.

Bron: Hoge Raad, 16-4-2010, nr. 09/01744.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën