Bezwaar maken tegen WOZ-waarde loontSinds enkele dagen ligt de WOZ-beschikking van uw woning weer in uw brievenbus. Hierin vermeldt uw gemeente de waarde van de onroerende zaak zoals deze is getaxeerd. Deze waarde zal door verschillende instanties worden gebruikt om belastingen aan u op te leggen. U moet hierbij denken aan de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB), de waterschapheffingen en het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Ook wordt de WOZ-waarde per 1 januari 2010 gebruikt voor de waarde van woningen die u via erfrecht verkrijgt (erfbelasting) en voor de waarde van andere woningen in box 3. Hoe hoger de vastgestelde WOZ-waarde, hoe meer u dus zal moeten betalen aan belastingen en heffingen. En een te hoge WOZ-waarde zorgt niet alleen dit jaar voor een hoge belastingbijdrage, maar ook de volgende jaren. Een te hoge taxatie zal namelijk nog vele jaren doorwerken.

Wat levert het u op zult u zeggen, bezwaar maken. Dat kan toch niet veel zijn. Als het de onroerendezaakbelasting (OZB) betreft levert dit inderdaad niet veel op. Een waardeverlaging van enkele tienduizenden euro’s levert slechts tientje’s lagere belasting op. Echter ligt daar niet het werkelijke voordeel. Dat ligt namelijk bij het eigen woningforfait. Hier levert een waardeverlaging van enkele tienduizenden euro’s al gauw honderden euro’s minder belasting betalen op. En dat scheelt ! Een te hoge WOZ-waarde kan voor u dus grote financiële gevolgen hebben en bezwaar maken heeft dan ook vaak zin. Iedere huiseigenaar kan binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking gemotiveerd bezwaar maken bij zijn gemeente tegen de hoogte van de getaxeerde woningwaarde. Bent u het niet met de beslissing van de gemeente eens, dan kunt u in beroep en daarna eventueel in hoger beroep gaan bij de rechtbank. U kunt er voor kiezen zelf bezwaar te maken. Hiervoor zijn op internet voldoende voorbeeldbrieven te vinden.

U kunt het bezwaar maken ook overlaten aan ervaren specialisten op dit gebied zoals Bezwaarmaker.nl. Dit is een adviesbureau met ervaren taxateurs en juristen die u op basis van No Cure, No Pay helpt met het maken van bezwaar. No Cure, No Pay betekent in dit geval dat zij namens u bezwaar maakt bij de gemeente tegen de WOZ-waarde en dit kost u niets, het is gratis. Helemaal gratis ? Voor u is het gratis, maar zodra een bezwaar wordt toegewezen en de waarde wordt verlaagd ontvangt de Bezwaarmaker.nl een kostenvergoeding op grond van artikel 7.15 Algemene Wet Bestuursrecht van de gemeente. Mocht een bezwaar niet worden toegekend dan hoeft de klant geen kosten te betalen aan de adviseur. Voor u is het ten alle tijden gratis. Bezwaarmaker.nl maakt ook bezwaar voor bedrijven.

Vorig jaar heeft Bezwaarmaker.nl bezwaar gemaakt voor een kleine 2000 objecten, waarvan ca. 8 van de 10 bezwaren succesvol zijn toegekend. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde loont, dat blijkt. Als u wilt dat Bezwaarmaker.nl u gaat helpen met het maken van bezwaar, dan is enige haast geboden want vanaf dagtekening WOZ-beschikking heeft u ZES weken de tijd om bezwaar te maken. In de meeste gevallen betekent dat inschrijven uiterlijk voor 1 april a.s. U kunt zich vanaf nu inschrijven op de website of bellen met . Eveneens gratis !

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën