Betalingsuitstel BTW bij financieel zwaar weerOp Prinsjesdag is het uitstelbeleid voor ondernemingen bekend gemaakt. Het huidige uitstelbeleid was niet concreet genoeg. Daarom worden er twee nieuwe maatregelen opgenomen in het uitstelbeleid. Ondernemingen met betalingsproblemen kunnen uitstel van betaling krijgen om hun betalingen te voldoen aan de Belastingdienst. Met dit beleid wil de fiscus economisch gezonde ondernemingen een kans geven de onderneming van ondergang te redden. De belastingdeurwaarder kan voor bepaalde tijd uitstel van betaling verlenen en de executiedatum bij beslag opschorten.

In het bericht ‘Uitstelperiode voor betaling BTW‘ kon u al de globale invulling lezen van het uitstelbeleid. De exacte invulling van het uitstelbeleid is nu bekend.
Ondernemingen kunnen voor een periode van ten hoogste 12 maanden uitstel van betaling krijgen als zij in betalingsmoeilijkheden verkeren. Voorwaarde is wel dat de lopende verplichtingen worden nagekomen en zekerheid wordt gesteld voor de gehele belastingschuld waarvoor het uitstel geldt. Volstaat een uitstelperiode van 12 maanden niet, dan is het mogelijk uitstel te krijgen voor een langere periode. Ook moet uw onderneming aannemelijk kunnen maken dat de tijdelijke betalingsmoeilijkheden niet via zakelijke kredietverlening kunnen worden opgelost. Deze bepalingen zijn opgenomen in de Leidraad Invordering 2008.

Nieuwe maatregelen in het uitstelbeleid

Het uitstelbeleid was niet concreet genoeg, dus worden er twee nieuwe maatregelen opgenomen die het uitstelbeleid voor organisaties concreter moeten maken.

1. Kort uitstel op schriftelijk of telefonisch verzoek voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag, op basis van de volgende criteria:

  • het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal € 12.000;
  • er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
  • er is geen sprake van aangifteverzuim;
  • er zijn geen openstaande oninbare belastingschulden.

2. Bij betalingsregelingen met een langere looptijd hoeft de organisatie niet meer aan te tonen dat de betalingsproblemen een gevolg zijn van de economische crisis.

Bron: Rendement Uitgeverij

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën