Betaalde BPM in mindering op nageheven BPMInmiddels betaalde BPM komt in mindering op nageheven BPM, zo oordeelde onlangs Hof Arnhem na verwijzing door de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad blijkt uit de wetsgeschiedenis van de Wet BPM dat de wetgever geen dubbele heffing heeft beoogd. Daarbij oordeelde de Hoge Raad dat als met betrekking tot een en dezelfde auto sprake is van twee belastbare feiten voor de BPM, ter zake van het ene belastbare feit slechts BPM kan worden nageheven voor zover meer BPM is verschuldigd dan reeds ter zake van het andere belastbaar feit is betaald.

De procedure had betrekking op een auto met een buitenlands kenteken waarvoor door een ander dan de bestuurder al BPM was betaald, omdat deze auto inmiddels in het Nederlandse kentekenregister was opgenomen. Ook de opgelegde boete en de in rekening gebrachte heffingsrente werden evenredig aan de verminderde naheffingsaanslag BPM aangepast.

De bestuurder van de (voormalige) buitenlands-kentekenauto had in de procedure voor het verwijzingshof nog allerlei andere grieven aangevoerd om in aanmerking te komen voor een verdere vermindering van de BPM, de verschuldigde boete en de in rekening gebrachte heffingsrente. Hof Arnhem wees die grieven af.  Het is niet toegestaan nieuwe grieven in te brengen in een procedure na verwijzing door de Hoge Raad. Het verwijzingshof mag alleen nog uitspraak doen binnen de door de Hoge Raad aangegeven kaders.

Bron: Hof Arnhem, 14-8-2012, nr. 11/00844 (gepubliceerd 24-8-2012).

Bron: PwC

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën