Bestuursaansprakelijkheid wegens verzuim pensioenpremies af te dragenPersoonlijke of hoofdelijke aansprakelijkheid van een vennootschapsbestuurder treedt blijkens de geringe jurisprudentie hierover niet snel in.  Hiertoe dient immers aan de eis te worden voldaan dat de bestuurders van het onbehoorlijk bestuur een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Niettemin is er onlangs een vonnis gewezen, waarin een werkgever in de hoedanigheid van  vennootschapsbestuurder persoonlijk aansprakelijk is gesteld, omdat hij verzuimd heeft pensioenpremies aan de pensioenuitvoerder, i.c. de verzekeraar, af te dragen. Lees verder op Pensioenweblog.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën