Berijders steeds vaker in de knelHet Nationaal Zakenauto Onderzoek 2012 bevestigt dat de berijder van een auto van de zaak steeds verder in de knel komt tussen zware fiscale lasten en de verscherpte voorwaarden voor het gebruik van de zakelijke auto door de werkgever.  VAVDZ waarschuwt werkgevers en overheid voor negatieve gevolgen.

Berijders zien zich geconfronteerd met eigen bijdrages, afkoopregelingen en eigen risico’s. Deze worden doorbelast via de werkgever voor het gebruik van de auto van de zaak. Daar bovenop komt de 25% bijtelling waarmee Nederland koploper is in Europa. Dit heeft effect op het gedrag van de berijder. Dit wordt bevestigd door het net uitgekomen onderzoek ‘NZO 2012’.

Overheid

In meer dan 80% van de gevallen kiezen berijders tegenwoordig voor een auto in een lage bijtellingscategorie. Verder is er een steeds grotere groep, 24%, die geen privé kilometers rijdt met de auto van de zaak, waardoor er geen bijtelling betaald hoeft te worden. Het is bijvoorbeeld heel gebruikelijk om in een gezin van tweeverdieners met twee leaseauto’s er één niet privé te gebruiken. Deze twee mogelijkheden – een auto in een lage bijtellingscategorie of geen privé kilometers met de auto van de zaak – zijn echter van korte duur.

Vanaf 2013 is het vrijwel onmogelijk om de auto buiten de bijtelling te houden, omdat ook woon-werk kilometers als privé aangemerkt worden. Verder worden ook de normen voor de lage bijtelling, per 1 januari 2013, verder aangescherpt. VAVDZ waarschuwt de overheid voor inefficiency, kosten en fraude. Voorzitter Martin Huisman hierover: “Je roept misbruik en het zoeken naar mazen in de wet op je af indien de regelgeving als te zwaar, te complex en onrechtvaardig ervaren wordt.”

Werkgever

Vervolgens is dit jaar opnieuw in 30% van de gevallen de autoregeling aangescherpt. Bedrijven doen dit, zegt het onderzoek, voornamelijk om kosten te besparen. Vorig jaar lag dit percentage ook al op 40%. Slechts 6% van de werkgevers geeft de medewerker de gelegenheid zelf keuzes te maken middels een persoonsgebonden mobiliteitsbudget. Slechts 10% beloont de berijder voor goed rijgedrag, waarvan 75% die dit doet, aantoonbaar meet dat het effect heeft. Huisman hierover: “Werkgevers schieten door. Een te strikte autoregeling kost je meer dan het oplevert. De auto is voor je het weet het meest

besproken onderwerp bij het koffieapparaat. Onbalans in een autoregeling is een grote bron van ergernis voor de berijder. Dit gaat ten koste van de efficiency en veroorzaakt een daling in de medewerkerstevredenheid.”

Het Nationaal Zakenauto Onderzoek is een initiatief van vakblad Automobiel Management en het RDC(Centraal Bureau Mobiliteit Statistiek) met medewerking van Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ). VAVDZ heeft de enquête verspreid onder de 12.000 leden van de vereniging.

VAVDZ ziet vragen en klachten van leden bevestigd in het gehouden onderzoek en is in die zin blij met de resultaten. “Het is hoog tijd dat de problemen zichtbaar worden en goed op de kaart gezet worden. We moeten naar lange termijn oplossingen en zowel overheid, als werkgevers moeten hierbij helpen. Wij zullen ook ons steentje bijdragen. Het onderzoek helpt hierbij. Zoals het echter nu gaat met alleen een kostenfocus, geeft het een averechts effect.” aldus Huisman.

Bron: Vereniging Auto van de Zaak

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën