Beperking in bezwaarmogelijkheid Wet WOZ van tafelRecent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de effectiviteitmarge (beter bekend als de Fierensmarge) in de Wet WOZ ten onrechte de rechten van een belastingplichtige inperkt. Efficiency mag zonder een deugdelijke onderbouwing niet aan een belastingplichtige het recht ontnemen bezwaar te maken bij kleinere marges. Dit is een belangrijke uitspraak omdat de WOZ-waarde voor steeds meer belastingen en heffingen wordt gebruikt.

Fierensmarge
De Fierensmarge is opgenomen in de Wet WOZ om het aantal bezwaar- en beroepsprocedures tegen de WOZ-beschikkingen te beperken. Zo leidt bij woningen tot € 200.000 een afwijking tot 5% van deze waarde niet tot aanpassing van de WOZ-waarde.  Indien bijvoorbeeld de daadwerkelijke waarde van een woning € 188.000 is en de vastgestelde WOZ-waarde is € 195.000, dan wordt op grond van de Fierensmarge de vastgestelde waarde geacht toch juist te zijn. Door de Fierensmarge is het in een dergelijk geval niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Volgens Europeesrechtelijke beginselen hoort een eigenaar in beginsel het ongestoorde genot te hebben van zijn eigendom. Belastingheffing kan leiden tot een inbreuk op dit eigendom. Een dergelijke inbreuk dient wel vergezeld  te gaan van procedurele garanties die de eigenaar  een redelijke mogelijkheid  geeft bezwaar te maken.  De Hoge Raad heeft  beslist dat het door de effectiviteitmarge niet mogelijk is om in bepaalde situaties de rechtmatigheid van de WOZ-beschikking effectief te betwisten.  Voor deze marge bestaan geen deugdelijke rechtvaardigingsgronden waardoor de Fierensmarge buiten toepassing dient te worden gelaten.

Opmerkelijk is dat de Hoge Raad op 15 februari 2008 nog juist  had geoordeeld dat de Fierensmarge wel was toegestaan. Met de huidige uitspraak is dit eerdere oordeel achterhaald.

Situatie woningcorporaties
Voor woningcorporaties betekent deze uitspraak dat het ook zin heeft  bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde als de afwijking maar een beperkt bedrag is. Juist bij woningcorporaties geldt de wet van de grote getallen bij woningen, waarbij een aanpassing naar een correcte werkelijke waarde interessant kan zijn. Omdat de WOZ-waarde ook wordt gebruikt voor steeds meer belastingen en heffingen blijft het belangrijk en lonend  kritisch te blijven bij kleine waardeafwijkingen. Wees daarom alert bij de beoordeling van de nieuwe vastgestelde WOZ-waarden aan het begin van 2011 en bespreek dit met uw adviseur.

Colofon
Jan Batterink is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: jbatterink@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën