Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds (BCF)Onder deze titel heeft de minister van Financiën de resultaten van een extern onderzoek alsmede het rapport van het Ministerie van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze beleidsdoorlichting van het BCF voor gemeenten, provincies en kaderwetgebieden (in de rapportages WGR+ genoemd), gericht op de effectiviteit en de doelmatigheid van het fonds, is ingestoken op de drie items die destijds als reden zijn aangegeven voor de instelling ervan.

1. Heeft de instelling van het BCF bijgedragen aan een evenwichtige afweging tussen uitbesteden en inbesteden?
De conclusie is dat de btw geen verstoring meer geeft bij de afweging tussen inbesteden en uitbesteden. In zoverre is het beoogde level playing field tot stand gebracht. Een belangrijk resultaat van het onderzoek is echter dat strategische, politieke en beleidsmatige beslissingen veel meer impact hebben op de in- en uitbestedingbeslissing dan een te behalen efficiencyvoordeel.

2. Het voorkomen van fiscale constructies
Het gebruik van fiscale constructies is sterk afgenomen. Het extern bureau constateert dat er nog wel sprake is van constructies op gebieden waarvoor noch aftrek noch compensatie van btw mogelijk is. Als voorbeeld wordt scholenbouw aangereikt.

U zult ongetwijfeld – gelet op het aantal malen dat wij hebben geschreven over scholenbouw- – dezelfde conclusie hebben getrokken als wij. De rechterlijke macht, op basis van het leerstuk misbruik van recht of door herkwalificatie van de omstandigheden, haalt een streep door de fiscale constructies.

3. Personeelsuitwisselingen
De conclusie is dat bij personeelsuitwisselingen het BCF geen rol speelt en dat dit wordt gezien als het succes van het BCF.

Onze ervaring als EFK Belastingadviseurs is toch anders. Dat bij de personeelsuitwisselingen (uitlenen/detacheren) btw geen rol speelt komt veelal omdat niet wordt onderkend dat sprake is van een btw-belaste prestatie. Dit wordt mede ingegeven door de omstandigheid dat de opbrengst van het detacheren wordt gecrediteerd op de kosten en de kosten veelal worden geadministreerd op een (hulp)kostenplaats. En als geen btw in rekening wordt gebracht, valt er weinig te compenseren.

Aanbevelingen
De rapportages reiken een aantal mogelijkheden tot verbeteringen aan. Een van de aanbevelingen, die wij van harte onderschrijven is dat de uitvoering van het BCF bij één belastingeenheid wordt ondergebracht waardoor wordt voorkomen dat verschillen ontstaan in het beleid per regio en dat de uitvoering daarvan teveel samenhangt met de persoon van de belastinginspecteur.

Aan deze situatie zit echter ook een keerzijde, namelijk dat voor de btw-aangiften de organisaties blijven vallen onder de huidige belastingeenheid. Omdat het BCF pas aan de orde is als geen sprake is van btw-ondernemerschap, blijft op het snijvlak van beide gebieden geschillen van inzicht bestaan. Het is vanuit dit oogpunt beter de gehele btw/BCF-behandeling van gemeenten onder te brengen bij één belastingeenheid.

Als u kennis wilt nemen van de inhoud van beide rapporten, zijn deze te downloaden via de site van het Ministerie van Financiën.

– Extern rapport (Ape / Rebelgroup Advisory BV):
http://www.minfin.nl/dsresource?objectid=81863&type=org
– Rapportage Ministerie van Financiën:
http://www.minfin.nl/dsresource?objectid=81862&type=org

Reacties

1 reactie to “Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds (BCF)”

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën