Beleidsbesluit over 0%-bijtelling schone dieselauto’s verschenenEen op diesel rijdende auto van de zaak waarvan het kenteken in 2012 voor het eerst op naam is gesteld en een CO2-uitstoot heeft van niet hoger dan 50 gr/km, kan in aanmerking komen voor een 0%-bijtelling. Dat geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 of het latere moment van de eerste tenaamstelling in 2012 en wel gedurende een periode van 60 maanden. Deze goedkeurende maatregel staat in een besluit dat staatssecretaris Weekers van Financiën vooruitlopend op wetgeving -de Fiscale Verzamelwet 2012- onlangs heeft gepubliceerd.

In de Fiscale verzamelwet 2012 is een vrijwel gelijkluidend maatregel opgenomen, maar met een latere uiterste eerste kentekendatum namelijk een datum vóór 1 januari 2014. De 0%-bijtelling geldt eveneens vanaf 1 januari 2012 of het moment van de eerste tenaamstelling (uiterlijk 31 december 2013) en geldt ook gedurende 60 maanden.

De goedkeurende maatregel uit het besluit geldt totdat de gelijkluidende maatregel uit het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012 tot wet is verheven. Indien die maatregel niet tot wet wordt verheven, vervalt deze goedkeuring met ingang van de datum waarop dit is komen vast te staan. Het besluit is op 14 juli 2012 in werking getreden, werkt terug tot en met 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Bron: Belastingnieuws.nl, PwC

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën