Belastingmaatregelen voor 2011Belastingmaatregelen voor 2011
De op 21 september 2010 door de Koningin uitgesproken Troonrede was door het ontbreken van een missionair kabinet (ook) op fiscaal gebied beleidsarm. De voorstellen op belastinggebied voor het komende jaar die de demissionaire minister van Financiën bij de Tweede Kamer indiende, waren dan ook zowel qua omvang als qua inhoud beperkt. Ofschoon diverse maatregelen al vóór Prinsjesdag waren uitgelekt en een aantal ervan al eind augustus door de minister in een persbericht waren aangekondigd, zaten er toch veel onverwachte nieuwigheden in.

De op 21 september om 15.15 uur bekendgemaakte belastingplannen die (tenzij anders is aangegeven) als het parlement akkoord gaat per 1 januari 2011 in werking zullen treden, worden hierna samengevat weergegeven. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw Berk-adviseur.

1. Auto
2. Eigen woning
2.1 Verhuisregeling
2.2 Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur
2.3 Doorverkoop van onroerende zaken
2.4 Verlaging btw-tarief renovatie en herstel woningen
2.5 Aftrek uitgaven monumentenpanden
2.6 Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
3. Lijfrenten
 3.1 Splitsingsproblematiek lijfrenten
4. Nalatenschappen en schenkingen
4.1 Wijziging in verband met basispartnerbegrip AWR
4.2 Uitzondering partnerbegrip verpleeghuissituaties
4.3 Beperking vrijstelling schenkbelasting Koninklijk Huis
5. Vooringevulde aangifte inkomstenbelasting
6. Particuliere beleggingen
6.1 Faciliteiten mkb-beleggingen
7. Onderneming
 7.1 WBSO
7.2 Aanpassing werkkostenregeling
7.3 Verlenging tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen
8. Besloten vennootschap
 8.1 Verlaging eerste schijf mkb-tarief
8.2 Verruiming achterwaartse verliesrekening in de Vpb
8.3 Verlenging tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen
8.4 Modernisering dividendnota
8.5 Verruiming innovatiebox
8.6 Vastgoed-BV (antimisbreukbepaling)
8.7 Verliescompensatie
8.8 Heffingstijdvak buitenlandse belastingplichtigen
9. Werkgevers en personeel
 9.1 Aanpassing werkkostenregeling
9.2 Loon in-loon-over
9.3 Vrijstelling premie arbeidsinschakeling en vergoeding vrijwilligerswerk
9.4 Jaarloonuitvraag
10. Omzetbelasting
10.1 Reisbureauregeling
10.2 Verlaging btw-tarief renovatie en herstel woningen
10.3 Kwartaalaangifte
11. Milieuheffingen
11.1 Verlaagd tarief glastuinbouw
11.2 Definitie belastingplichtige grondwaterbelasting
12. Invorderingswet
12.1 Doorlopend beslag
12.2 Aanpassing Kostenwet en Invorderingswet
12.3 Overgangsrecht vierde tranche Awb
13. Internationaal
14.
Overig

Bron: Berk.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën