Belastingdienst en CBW-MITEX sluiten convenantSnel duidelijkheid over fiscale zaken, minder administratieve lasten en effectiever toezicht voor ondernemers met winkels in wonen, mode, schoenen en sport. Dat zijn de afspraken die brancheorganisatie CBW-MITEX en de Belastingdienst samen vastlegden in een nieuw brancheconvenant.

Spreekbuis

Op 28 januari zetten Theo Poolen, lid Managementteam Belastingdienst en Jan Meerman voorzitter van CBW-MITEX, beiden hun handtekening onder het nieuwe convenant. Vanaf nu is CBW-MITEX een belangrijke spreekbuis namens ondernemers in wonen, mode, schoenen en sport richting de Belastingdienst.

Duidelijkheid

Voor de meer dan 7.500 ondernemingen (17.500 winkels) die zijn aangesloten bij CBW-MITEX leiden de afspraken in het convenant tot meer duidelijkheid. Discussies met regionale belastinginspecties behoren nu in veel gevallen tot het verleden. Onderdeel van het convenant is structureel overleg met de Belastingdienst. Daardoor kunnen mogelijk ook voor  thema’s die in de toekomst gaan spelen snel gezamenlijk gedragen oplossingen worden gevonden die dan aan het convenant kunnen worden toegevoegd.

Gedragen kleding

In het convenant is onder meer een afspraak opgenomen over de waarde van verplicht gedragen kleding bij aankoop daarvan door medewerkers in kledingzaken. In de meeste modewinkels draagt het personeel kleding uit de laatste collectie. Omdat deze kleding daarmee waarde voor de reguliere omzet in de winkel verliest, stimuleren de meeste werkgevers dat het personeel deze kleding koopt. Het gebruik en de aankoop van gewone kleding na (verplicht) gebruik op het werk kan gevolgen hebben voor de loonheffingen. In het convenant zijn binnen de kaders van de huidige wetgeving verschillende praktijksituaties uitgewerkt. Dit biedt ondernemers duidelijkheid over de ruimte die zij hebben om zonder hoge kosten het personeel in de laatste collectie te laten lopen. CBW-MITEX en de Belastingdienst creëren hiermee duidelijkheid in een al lang lopende discussie.

Convenant Wonen

De inhoud van het convenant dat de Belastingdienst op 28 mei 2008 tekende met de Centrale Branchevereniging Wonen CBW, een rechtsvoorganger van het huidige CBW-MITEX, is opgenomen in het nieuwe convenant.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën