Belastingadviseur Deloitte promoveert op onderzoek richtlijnen fiscaal overgangsbeleidOnlangs promoveerde Marianne Schuver-Bravenboer, werkzaam als belastingadviseur bij Deloitte, in Leiden op haar onderzoek naar richtlijnen voor fiscaal overgangsbeleid. De strekking van haar onderzoek is dat zorgvuldig overwogen overgangsbeleid niet alleen in het belang van de rechtsbescherming van de belastingplichtige is, maar ook bijdraagt aan de acceptatie van nieuwe regels. Bovendien kunnen onnodig dure overgangsmaatregelen en rechtszaken worden voorkomen. Uit kostenoogpunt is de maatschappij dus gebaat bij richtlijnen voor fiscaal overgangsbeleid.

Deloitte noemt in het persbericht over de promotie van Schuver-Bravenboer een aantal voorbeelden van een rommelig fiscaal overgansbeleid. ‘Belastingregels wijzigen regelmatig. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over het moment waarop de nieuwe regels mogen gaan gelden en voor wie precies. Het zogenoemde fiscale overgangsbeleid is veelal een rommeltje, er worden regelmatig belangrijke regels uit internationale verdragen of rechtsbeginselen overtreden.
Dit bleek recent nog. Staatssecretaris De Jager kondigde op 5 april jl. aan dat de boete voor zwartspaarders wordt verhoogd naar 300 procent. Daarbij noemde hij echter niet dat die verhoging op grond van een internationaal verdrag niet kan gelden voor de periode tot invoering van de nieuwe boete. Ook concludeerde de advocaat-generaal van de Hoge Raad onlangs dat de pc-privé-regeling in 2004 ten onrechte met terugwerkende kracht is afgeschaft,’ aldus Deloitte.  

De richtlijnen van Schuver-Bravenboer kunnen bepalen dat terugwerkende kracht gewenst is. Deloitte: ‘Te denken is aan de onlangs in een motie voorgestelde afschaffing van de overdrachtsbelasting op woningen; zonder terugwerkende kracht zou een aankondiging van een dergelijke wijziging transacties in de woningsector grotendeels stilleggen. Het met terugwerkende kracht zwaarder belasten van reeds uitbetaalde bonussen zoals in de VS onlangs is voorgesteld, is in Nederland echter ondenkbaar. De richtlijnen bieden de wetgever een handvat. Dat zou ook van pas zijn gekomen bij het recente wetsvoorstel dat de Successiewet wijzigt. Met name het overgangsrecht dat is voorgesteld voor vermogen dat is ondergebracht in een trust  laat zeer te wensen over. Met de richtlijnen zou kwalitatief beter overgangsrecht zijn voorgesteld.’ Bron: Deloitte.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën