Belastingadviseur Alfred Busink (Flynth bv) over horizontaal toezicht Belastingadviseur Alfred Busink (Flynth bv) over horizontaal toezicht:

 ‘HET BELANG VAN ONZE KLANTEN STAAT BOVENAAN’

‘Natuurlijk doen we mee aan horizontaal toezicht, want Flynth wil voorop lopen’, zegt belastingadviseur Alfred Busink, ‘Maar we zijn kritisch, want het gaat wél over onze klanten.’

‘Voor mij betekent horizontaal toezicht dat we samenwerken met de Belastingdienst, ondanks het feit dat we misschien niet steeds dezelfde belangen hebben’, aldus Busink. Bij Flynth, een landelijke accountants- en adviesorganisatie, is hij verantwoordelijk voor de implementatie van horizontaal toezicht. Vrij snel nadat de Belastingdienst een convenant sloot met koepel SRA (Samenwerken Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten) – waar Flynth bij aangesloten is – besloot Flynth mee te doen met horizontaal toezicht. Waarom zo vlot? ‘We behoren tot de grootste advies- en accountantsorganisaties in Nederland’, zegt Busink, ‘Dat brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Zo voelen we dat. Daarom willen we betrokken zijn bij de ontwikkeling van horizontaal toezicht. Je kunt ook wachten totdat eventuele kinderziektes achter de rug zijn, maar we willen juist meedenken. Het goed uitwerken van horizontaal toezicht is in ons belang en, niet onbelangrijk, vooral ook in het belang van onze klanten.’

Minder controles?

Busink erkent dat lang  niet alle belastingadviseurs en accountants bij Flynth direct stonden te popelen om mee te doen. ‘Intern voeren we er discussies over. Dat moet ook, want ons businessmodel is zo ingesteld dat we de belangen van de klant dienen. Heeft de klant per definitie een ander belang dan de Belastingdienst? Zijn wij het verlengstuk van de Belastingdienst? Daar hebben we het zeker over.’ Flynth heeft intern een ht-panel gevormd, dat de ontwikkelingen op het gebied van horizontaal toezicht binnen Flynth nauwlettend volgt. ‘In dit panel zitten prima belastingadviseurs. Heel bewust adviseurs die niet onverdeeld positief tegenover horizontaal toezicht staan. Ze houden zich ook bezig met zaken als efficiency van werken. Zijn we niet te veel tijd kwijt aan vooroverleg? Komen er inderdaad minder controles?’

Flynth streeft ernaar eind 2011 een kwart van het klantenbestand onder te brengen in het horizontaal toezicht.   

Investering

Er zat heel wat tijd tussen het moment waarop Flynth mee ging doen met horizontaal toezicht en het moment waarop de eerste klanten benaderd werden met de vraag of zij geïnteresseerd waren. ‘Ik schat wel een jaar’, zegt Busink. Daar waren twee redenen voor. Om te beginnen moesten de adviseurs en accountants van Flynth een helder beeld krijgen van de ins en outs van horizontaal toezicht. Busink: ‘Het gaat om rechtszekerheid en om efficiency. We wilden dat zo praktisch en concreet mogelijk invullen. Dat betekent dat je  brainstormt en casussen bespreekt. Veel sparren met de Belastingdienst hoorde daar ook bij. Wat betekent horizontaal toezicht voor onze klanten? Wat levert het op?’

Vervolgens ontwikkelde Flynth interne selectiecriteria. Aan welke eisen moeten klanten voldoen willen ze in aanmerking komen voor horizontaal toezicht? ‘Het moeten bijvoorbeeld klanten zijn die je kent, waar je al minimaal een jaar voor werkt. Klanten waarvan je weet dat de interne administratie  en de bedrijfsvoering goed georganiseerd zijn. Klanten die op dit moment niet verwikkeld zijn in procedures met de Belastingdienst. En natuurlijk klanten waarvan je weet dat ze een goede relatie met de Belastingdienst willen.’

Willen ze dat dan niet allemaal? ‘Nee’, zegt Busink, ‘Sommige ondernemers hebben geen positieve ervaringen met de Belastingdienst, bijvoorbeeld door controles uit het verleden. Dat zijn overigens keurige ondernemers. Niet mee willen doen met horizontaal toezicht zegt niets over iemands belastingmoraal.’

Al die gesprekken, intern en met de Belastingdienst, het ontwikkelen van selectiecriteria, dat moet toch voor Flynth een hele investering zijn. Busink: ‘Ja, en dáár hebben we het ook over. Het zijn uren achter de schermen, die je niet kunt doorberekenen. Je kunt het vergelijken met het extra werk dat je doet als je bijvoorbeeld begint met een nieuw boekhoudpakket. Maar we doen het ergens voor. Wij zien horizontaal toezicht als een voordeel voor ons kantoor.’

 

Risico’s bespreken

Wat betekent horizontaal toezicht voor het werk dat jullie voor je klanten verrichten? ‘Dat werk verandert niet’, zegt Busink, ‘Flynth is aangesloten bij SRA, dus wij moeten de methodiek van SRA volgen. Dat betekent bepaalde dossiers vormen, bepaalde checklists gebruiken. Bij ons werk hoort een hoog kwaliteitsniveau en daar zijn de werkzaamheden op ingericht.’ Wat is dan het voordeel voor jullie klanten? ‘Degenen die meedoen, krijgen minder snel een belastingcontrole. De Belastingdienst oefent metatoezicht uit; zij doen steekproeven. Elke belastingaangifte leidt in principe direct tot een definitieve aanslag. De klant heeft dus sneller zekerheid. Niet alleen wat betreft de aangifte, maar ook bij eventuele fiscale risico’s. Horizontaal toezicht houdt ook in dat wij die risico’s vooraf voorleggen aan de Belastingdienst. Het gevolg is dat we geen vragenbrieven meer krijgen. Dat scheelt tijd en levert dus kostenvoordelen op voor de klant.’

Leidt dit ertoe dat voor elk pleitbaar standpunt vooroverleg met de Belastingdienst moet plaatsvinden? ‘Nou, dat zou juist heel veel tijd gaan kosten’, zegt Busink, ‘Dat is ook iets waar we intern juist discussie over hebben. Vroeger kon je een pleitbaar standpunt verwerken in de aangifte en als de definitieve aanslag dan kwam, dacht je: prachtig, ik heb het binnen. Of er kwam een vragenbrief, dat kon natuurlijk ook. Nu moeten we eerder vooroverleg zoeken. Dan heb je eerder zekerheid, maar ook de kans dat je het verliest. Dus per situatie kijk je of je zoveel argumenten hebt en zo zeker bent van je zaak dat je geen vooroverleg hoeft te plegen. Of juist wel. Dat is professional judgement.’ Is dat een grote verandering? ‘Voor mij niet’, stelt Busink, ‘Afhankelijk van wat er speelde vond ik het vroeger ook al mijn plicht contact te zoeken met de Belastingdienst. Het grote voordeel nu is dat ik één aanspreekpunt heb en veel eerder antwoord krijg.’

 

Kader:

Horizontaal toezicht biedt voordelen voor fiscaal dienstverleners:

-Eén aanspreekpunt bij de Belastingdienst.

-Snel duidelijkheid over fiscale risico’s.

-Geen vragenbrieven meer.

Kader:

Meer informatie?

Op www.belastingdienst.nl kunt u de “Leidraad horizontaal toezicht MKB Fiscaal dienstverleners” downloaden. Deze leidraad is bestemd voor Belastingdienstmedewerkers. Omdat transparantie een van de voorwaarden is voor horizontaal toezicht, stelt de Belastingdienst dit interne document extern beschikbaar.

Ook ziet u op www.belastingdienst.nl een overzicht van de fiscaal dienstverleners en koepelorganisaties waarmee convenanten gesloten zijn. Ook deze convenanten zijn openbaar; u kunt ze downloaden.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën