Belasting plan 2016Het kabinet Rutte II heeft op dinsdag 15 september 2015 de fiscale plannen voor 2016 bekend gemaakt. De maatregelen zijn opgenomen in vijf wetsvoorstellen, die opgestapeld goed zijn voor een fors pak papier.

Het Belastingplan 2016 is een uitwerking van de ‘feestbegroting’ voor 2016. Met € 5 miljard lastenverlichting is er voor veel belastingplichtigen goed nieuws te noteren.
De beslissing van het kabinet om de geraamde economische groei van 2016 te benutten voor een lastenverlichting staat haaks op de ambities en plannen van een jaar geleden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurde op Prinsjesdag 2014 de brief “Keuzes voor een beter belastingstelsel” naar de Tweede Kamer. Daarin gaf hij duidelijk aan de geraamde € 5 miljard te willen gebruiken als ‘smeergeld’ bij de invoering van een nieuw belastingstelsel. Daar komt nu niets van terecht, en dat doet vrezen dat de herziening van ons belastingstelsel wordt doorgeschoven naar een volgende kabinetsperiode. De beloofde vereenvoudiging van de belastingheffing, waar ondernemers, burgers én de Belastingdienst op zitten te wachten, raakt zo uit het zicht. Een wijs staatsman – J.F. Kennedy – zei eens: You have to fix the roof when the sun is shining”. In de Nederlandse politiek wordt dat anders benaderd:
Het regent niet, dus waarom zouden we iets aan het dak doen?

De belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2016 worden in het bijgaande document (PDF) kort toegelicht.
Een diepgaander beschouwing kunt u verwachten in het komende nummer van BelastingBelangen.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën