Autoverkopend Nederland gooit het op een akkoordjePartijen die allen baat hebben bij het verkopen van meer auto’s ‘slachtofferen’ de zakelijke rijder en pleiten voor een hogere bijtelling. VZR vindt het makkelijk praten als het niet over de rug van de eigen achterban gaat. Alle deelnemende partijen in het akkoord worden bediend. De uitkomst is een compromis geworden.

Autoverkopend Nederland, verenigd in de BOVAG, RAI en VNA hebben met elkaar overeenstemming bereikt: de bijtelling moet voor vrijwel iedereen omhoog naar 20 danwel 21%. Noot: op dit moment kiezen vrijwel alle zakelijke rijders voor een auto met 14 respectievelijk 20% bijtelling.

Zelfs de ANWB, de partij die zegt op te komen voor de belangen van de consument, geeft aan dat de bijtelling wel omhoog kan. Onder druk van Natuur & Milieu is het voorstel vervolgens doorspekt met stimulering van de elektrische auto. Iedereen weet echter dat deze auto’s zonder de extreme subsidiëring van de overheid nu geen marktkansen hebben. Het lijkt of het aantal van 200.000 elektrische auto’s uit het energieakkoord een doel op zich is geworden, terwijl het onduidelijk is of de elektrische auto de beste technologische oplossing is voor de toekomst.

Milieu is volgens de betrokken partijen blijkbaar alleen van belang als het gaat om elektrisch. Dat de lagere bijtellingscategorieën hebben bijgedragen aan een zakelijk rijdend park met zuinigere, schonere auto’s met veel minder CO2-uitstoot is niet meer relevant, omdat de autoverkopende partijen het ‘marktverstorend’ vinden. Bijtelling is een belasting voor het privé gebruiken van de zakelijke auto. Het daadwerkelijke voordeel is door diverse partijen berekend op een percentage van rond de 14% à 15%. In omringende landen ligt de bijtelling ook op dat niveau. 20 à 21% is daarom veel te hoog en voor veel berijders een grote financiële strop ten opzichte van de huidige situatie. Overigens zagen we in december vorig jaar nog dat LeasePlan zich fel verzette tegen de hoogte van de bijtelling in Nederland. LeasePlan pleitte zelfs voor 11%. Branchevereniging VNA heeft daar blijkbaar andere ideeën over dan haar achterban.

Martin Huisman, voorzitter van VZR, hierover: “Wij dringen al heel lang aan op het betalen van bijtelling per gereden privékilometer. Berijders vinden dit het meest eerlijk. Technisch is dit inmiddels geen probleem meer, in 2020 al helemaal niet. Wij zouden het onverstandig vinden als dit doel onbenoemd gelaten wordt in Autobrief 2. Daarnaast is zakelijke mobiliteit onlosmakelijk verbonden met mobiliteitsbudgetten en deze moeten toch ook echt fiscaal ondersteund gaan worden.”

VZR zal het ministerie en de diverse politieke partijen uitgebreid informeren over het belang van een reële bijtelling en het werken aan een gezonde toekomst voor zakelijke mobiliteit, wel met aandacht voor het milieu, maar niet met een eenzijdige focus op elektrisch.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën