Autobrief II: de autobelastingen in 2017-2020 

Staatssecretaris Wiebes schetst in de Autobrief II hoe hij de autobelastingen vanaf 2017 wil gaan vereenvoudigen. De fiscale stimulans voor auto’s verschuift, van hybride, emissiearme auto’s naar volledige elektrische emissieloze auto’s. De staatsecretaris vindt die verschuiving noodzakelijk, om meer winst voor het milieu te behalen: “hybrides rijden maar weinig op elektriciteit. Het zijn eigenlijk gewoon benzineauto’s, en vaak ook niet eens zulke kleine.” Met de nieuwe voorstellen gaan sommige autorijders er op vooruit en velen er op achteruit.

De autobelastingen hebben primair ten doel de overheidsuitgaven te financieren, en secundair om een belangrijke bijdrage te leveren aan een efficiënt milieubeleid. Beide doelstellingen staan onder druk; het is de vraag of de beoogde milieudoelstellingen niet op een eenvoudiger manier gerealiseerd kunnen worden, en tegelijkertijd is de autofiscaliteit erg complex geworden. De autobrief II wil hier verandering in brengen en voor de jaren 2017 tot 2020 komen tot een financieel verantwoord en duurzaam systeem van de autobelastingen in Nederland.
De beleidsvoornemens betreffen de volgende punten:

1044_2015-03-003.jpgDe bijtelling privégebruik auto
De bijtelling wordt minder CO²-afhankelijk. In het tussenjaar 2016 wordt nog een extra
categorie van 21% bijtelling ingevoerd voor ‘zuinige’ brandstofauto’s (met een CO²-uitstoot van 51 tot en met 106 g/km), vanaf 2017 gaat er nog maar één tarief gelden voor de bijtelling privégebruik auto. Dat wordt 22%. De 22% bijtelling gaat gelden voor alle auto’s, behalve voor de nulemissie auto’s. Die blijven in de 4% bijtelling tot en met 2020. Duurdere exemplaren in deze categorie worden vanaf 2019 zwaarder belast: de 4% bijtelling blijft beperkt tot een cataloguswaarde van maximaal € 50.000; het surplus aan cataloguswaarde valt (vanaf 2019) onder de algemene 22% bijtelling. Deze beperking geldt niet voor waterstofauto’s.

Voor semi-elektrische, hybride auto’s (met een CO²-uitstoot van 1 tot 50 gr/km) die nu nog onder de 7% bijtelling vallen, komt er een overgangsregime. In 2016 wordt de bijtelling 15%, in 2017 gaat die omhoog naar 17%, in 2018 naar 19% en vanaf 2019 geldt voor deze wagens de algemene 22% bijtelling.
De nieuwe bijtellingspercentages gaan pas in bij een nieuw leasecontract. De automobilist die nog dit jaar een leasecontract afsluit kan nog tot de afloop van zijn contract de oude bijtelling toepassen.

De motorrijtuigenbelasting (MRB)
In 2017 gaat de MRB voor alle personenwagens met 2% omlaag. Voor plug-in hybrides blijft het halftarief van 50% in stand voor de jaren 2017 en 2018. Vanaf 2019 worden deze auto’s voor 100% aangeslagen, maar dan wordt een korting – een voordelige kilocorrectie – van € 300 op deze semi-elektrische wagens verleend.
Dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km. worden veel duurder. Het gaat hierbij met name om personenauto’s zonder af-fabriekroetfilter die voor 2005 in het verkeer zijn gekomen; bij bestelauto’s gaat het uitsluitend om auto’s van 12 jaar en ouder. Die krijgen vanaf 2019 een toeslag van 15% op de MRB inclusief provinciale opcenten.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)
De CO²-afhankelijkheid van de BPM, de aanschafbelasting op auto’s en motoren, wordt verminderd. De vaste voet gaat van € 175 naar € 350, en het CO²-afhankelijke deel gaat navenant omlaag. De BPM wordt verder afgebouwd: om concurrentieverstoring met het buitenland tegen te gaan moet de BPM in 2020 met 12% zijn gedaald. Hoe de afbouw er uit gaat zien is nog niet bekend. De Autobrief II meldt wel dat er een aparte BPM-tabel komt voor hybride auto’s: die zijn vanaf 2017 niet langer vrijgesteld voor de BPM. De BPM-vrijstelling blijft wél bestaan voor emissieloze auto’s.

Commentaar
De Autobrief II bevat gedetailleerde voorstellen waarmee “op basis van een tentatieve modellering een vermindering van de CO²-uitstoot te verwachten is van 106 gr/km nu naar 96 gr/km in 2020. Het voorgenomen beleidspakket zal leiden tot een forse stijging van 65% tot 95% van het aandeel elektrische kilometers van personenvoertuigen tot en met 2020”. Staatssecretaris Wiebes wil deze ambitieuze milieudoelstelling combineren met een stabiele belastingopbrengst . Hij gaat dan ook “graag in gesprek met de Tweede Kamer over al deze voorstellen, en verheugt zich op een vruchtbare discussie”. De Autobrief II staat dus nog niet definitief vast. Wordt vervolgd.

Bron: BelastingBelangen

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën