Auto van de zaak vergroent veel sneller dan privéautoVNA: huidige fiscale regels rem op verdere vergroening zakelijke mobiliteit

Mede op basis van een grootschalig onderzoek naar de ontwikkelingen in de zakelijke (auto)mobiliteit, in opdracht van VNA uitgevoerd door Ecorys, concludeert VNA dat de auto van de zaak de potentie heeft nog veel meer bij te dragen aan bereikbaarheid en milieu dan nu al het geval is. Het huidige fiscale stelsel zit hem daarbij in de weg. En de ‘Autobrief’ van staatssecretaris Weekers is pas een hele kleine stap in de goede richting.

Hoewel de personenauto van de zaak „slechts‟ een aandeel van 11 procent in het totale autopark heeft, bedraagt het aandeel in de totale autokilometrage bijna het dubbele: circa 21 procent. Kijken we naar de nieuwverkopen, dan is maar liefst vier op de tien nieuwe personenauto‟s een auto van de zaak (41 procent). De gemiddelde auto van de zaak is drie jaar oud en aanzienlijk schoner en zuiniger dan een privéauto (gemiddeld acht jaar): een kwart van alle auto‟s van de zaak viel eind 2010 al in emissieklasse Euro 5 en hoger, tegenover circa 5 procent van alle privéauto‟s. En meer dan 60 procent van alle auto‟s van de zaak had eind 2010 emissieklasse Euro 4 tegenover circa 30 procent van alle privéauto‟s.

Ecorys stelde voorts vast dat de auto van de zaak tussen 2007 en 2010 maar liefst 10 procent zuiniger is geworden, tegenover een winst van 3 procent bij de privéauto. Per kilometer produceerde de auto van de zaak in 2010 7 procent minder CO2 dan de privéauto. Terwijl de auto van de zaak gemiddeld groter en zwaarder is dan de privéauto.

Het moge duidelijk zijn dat de vloot auto‟s van de zaak significant bijdraagt aan een versnelde vergroening van het Nederlandse autoverkeer. Echter 95 procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft één specifieke vervoerwijze waarvan ze voor werkgerelateerde kilometers overwegend (ruim 90 procent) gebruik maakt. Zakelijke mobilisten switchen niet makkelijk; ze houden vast aan één vervoerswijze. Slechts 5 procent reist „multimodaal‟. En een groeiende groep berijders – inmiddels ruim 20 procent – telt niet bij en maakt dus zijn privé-kilometers in een privé-auto van gemiddeld acht jaar oud.

Renate Hemerik, directeur VNA: “Dat vasthouden aan één bepaalde vervoerswijze en die trend om af te zien van bijtelling, zijn grotendeels toe te schrijven aan de huidige fiscale regels voor die auto van de zaak. De fiscale prikkels zouden er op gericht moeten zijn om zakelijk rijders te verleiden hun kilometers, zakelijk en privé, zoveel mogelijk te maken met hun relatief schone, zuinige en veilige auto van de zaak. En dat is nu niet het geval. Met nieuwe, slimme fiscale regels kun je een veel groter deel van de groep zakelijke mobilisten verleiden om per reis de vervoerswijze te kiezen die past bij het karakter van die specifieke reis. Met andere woorden, men zal sneller een keer het openbaar vervoer pakken. Of de fiets. Als dat lukt, nemen de file-, parkeer- en milieudruk substantieel af.”

Hemerik ziet aanknopingspunten in de „Autobrief‟ van staatssecretaris Weekers. “Ten eerste is daar de meerjarige doorkijk, waar we als VNA nadrukkelijk voor hebben gepleit. Wij zien graag een termijn van tenminste vier jaar, gezien de bedrijfseconomische risico‟s en het belang van voorspelbaarheid voor de zakelijke markt. Daarnaast komt er onderzoek naar een alternatief bijtellingssysteem voor bestelauto‟s. En de ministeries van Financiën en I&M gaan gezamenlijk verkennen hoe langs fiscale weg de files kunnen worden bestreden. We zien kortom dat de staatssecretaris zijn best doet om naar de branche te luisteren. Maar het mag allemaal nog wel wat ambitieuzer, vooral als het om de langere termijn gaat. De regels blijven vooralsnog eigenlijk grotendeels zoals ze zijn, er wordt alleen wat aan de knoppen gedraaid. Dat is jammer, want daarmee ontzeg je de auto van de zaak de kans om een grotere rol te gaan spelen bij verdere vergroening en verbetering van de bereikbaarheid. Wat ons betreft moet het fiscale regime voor de auto van de zaak echt rigoureus op de schop.”
Over de VNA
De VNA behartigt de belangen van de professionele autoleasemaatschappijen in Nederland. Zij maakt zich sterk voor een gezond ondernemersklimaat in autoleasing, wagenparkbeheer en zakelijke mobiliteit. De 77 VNA-leden verzorgen de operationele lease en het wagenparkbeheer van in totaal ruim 620.000 personen- en bestelauto’s. Zij hebben ruim 90 procent van alle Nederlandse leasecontracten in portefeuille. De VNA is actief lid van VNO-NCW, van de Europese koepelorganisatie Leaseurope en onderhoudt intensieve contacten met andere partijen in de mobiliteitsbranche. Bron: www.vna-lease.nl.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën