Antwoorden op vragen van Tweede Kamer over Belastingplan 2013In de nota naar aanleiding van het verslag heeft demissionair staatssecretaris van Financiën Weekers antwoord gegeven op vragen van de Tweede Kamer over het Belastingplan 2013. In ons nieuwsbericht van 18 oktober 2012 zijn we op enkele vragen daarvan ingegaan.

 1. Voorwaarden voor de afstempeling van eigenbeheerpensioenen
  Afstempeling van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken is alleen mogelijk in situaties van substantiële onderdekking die is veroorzaakt door reële beleggings- en ondernemingsverliezen, d.w.z. een overtuigend aantoonbare dekkingsgraad van minder dan 75%. De dekkingsgraad is de mate waarin de (fiscale waarde van de) pensioenverplichtingen worden gedekt door de waarde van de bezittingen van het eigenbeheerlichaam. Daarbij wordt ook rekening gehouden met (on)middellijke winstuitdelingen van het pensioenlichaam voorafgaand aan de pensioeningangsdatum en met onvolwaardige en afgewaardeerde vorderingen op de directeur-grootaandeelhouder en met hem verbonden lichamen en natuurlijke personen. Een eenmalige vermindering van een pensioentoezegging op pensioeningangsdatum behoort tot de mogelijkheden. In dat geval kan worden afgestempeld totdat weer een 100% dekking is van de pensioenverplichtingen is bereikt.
 2. Verruiming van de werkkostenregeling
  Volgens de staatssecretaris is er geen verband tussen de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 0,1%-punt en de maatregel betreffende het woon-werkverkeer.  De verruiming van 0,1% was vorig jaar al aangekondigd. Overigens gaat per 1 januari 2013 de vrije ruimte met nog eens 0,1%-punt omhoog vanwege de Wet uniformering loonbegrip.
 3. Voorbeelden van aftrekbare scholingsuitgaven
  Wie recht heeft op studiefinanciering, kan de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van opleiding of studie in aftrek brengen. Hiertoe behoren kort gezegd: het les- en collegegeld en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen. Aftrek van uitgaven van computers e.d. zijn voortaan geheel uitgesloten, ook die voor aanbevolen (dus niet verplicht gestelde) literatuur. Studenten met een handicap kunnen extra kosten in aftrek brengen, voor zover de extra kosten verband houden met specifieke aanpassingen vanwege die handicap en de extra kosten niet worden vergoed.
 4. Werkingssfeer van de maatregel buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen
  De beloning van een buitenlandse vennootschap die formeel geen bestuurder is van een in Nederland gevestigd lichaam, maar wel tegen vergoeding ‘leidende werkzaamheden en functies’ voor dat lichaam verricht, valt ook onder deze maatregel.
 5. Constructiebestrijding bodem(voor)recht
  Het wetsvoorstel geeft de belastingdienst geen nieuwe verhaalsrechten, maar maakt het bestaande (bodem)voorrecht effectief. Er komt in de voorgestelde regeling een versoepeling van de vervaltermijnen voor de bevoegdheden van de ontvanger, de rechtsbescherming bij geschillen over de hoogte van de vordering van de ontvanger en regres van de pandhouder/zekerheidseigenaar op de belastingschuldige. Het drempelbedrag waaronder niet aan de ontvanger gemeld hoeft te worden bedraagt € 10.000.

Bron: PwC, van Tweede Kamer, 22-10-2012, 33402 nr. 7.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën