Activiteiten gaan niet door, toch aftrek of compensatie van btwIn deze slechte economische tijd komt het meer dan eens voor dat activiteiten en projecten worden uitgesteld en soms in het geheel niet tot uitvoering komen. Dat wil niet zeggen dat de aftrek en/of compensatie van btw moet worden teruggedraaid. 

De Rechtbank Haarlem heeft onlangs uitspraak gedaan over de aftrek van btw terwijl de beoogde activiteiten door omstandigheden niet zijn doorgegaan. Een echtpaar kocht percelen grond in een bungalowpark en sloot een overeenkomst af tot aankoop van een stacaravan. De eigenaar van het bungalowpark bood een ander verhuurbedrijf de mogelijkheid kavels te verhuren. Dit laatste bedrijf wilde echter geen concurrentie, waarop het echtpaar de percelen terug verkocht aan de eigenaar van het park. De Belastingdienst stelde dat – nu uiteindelijk de activiteit niet heeft geleid btw-belaste prestaties – de in aftrek gebrachte btw moest worden nageheven waar bovenop niet alleen heffingsrente werd geheven, maar ook nog eens 50% boete werd opgelegd. Dit ondanks het feit dat de Belastingdienst over een voorgaande periode de aftrek van btw had geaccepteerd. De rechter haalde – onder verwijzing naar Europese jurisprudentie en het vertrouwensbeginsel – een streep door de naheffingsaanslag en heffingsrente en oordeelde bovendien dat het echtpaar niet verwijtbaar of onzorgvuldig had gehandeld, waardoor ook de boete verviel.

Ook het Hof van Justitie van de EU heeft in 1996 al beslist dat onderzoek naar een btw-belaste handeling al leidde tot btw-ondernemerschap voor een publiekrechtelijk lichaam. Dat uitkomst van het onderzoek er toe heeft geleid dat de activiteiten nooit zijn opgestart, kan er niet toe leiden dat aan het publiekrechtelijke lichaam met terugwerkende kracht de hoedanigheid van btw-ondernemer wordt ontnomen. De in aftrek gebrachte btw kwam niet voor naheffing in aanmerking. De enige uitzondering hierop zijn gevallen van fraude of misbruik.

Veel gemeenten hebben allerlei projecten op de plank liggen die door marktomstandigheden zijn uitgesteld en misschien wel nooit tot uitvoering komen. Als het gaat om btw-belaste activiteiten, wij denken bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van sportaccommodaties en commerciële jachthavens, heeft de gemeente in beginsel de btw op de onderzoeks- en aanloopkosten terecht in aftrek gebracht. Dat de activiteiten uiteindelijk niet doorgaan wil dus niet zeggen dat de in aftrek gebrachte btw weer moet worden terugbetaald.

Hetzelfde geldt voor de btw die gemeenten hebben gecompenseerd. Als de projecten niet doorgaan wordt het recht op compensatie van btw niet met terugwerkende kracht teruggedraaid. Immers, de btw-jurisprudentie is onverkort van toepassing op het BTW-compensatiefonds.

 

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën