25% bijtelling blijft helaas 25%Een auto met 25% bijtelling op 31 december 2016 heeft bij een tenaamstelling vanaf 1 januari 2017 22% bijtelling. Het verschil van één dag maakt 3% verschil over de bijtelling van maximaal 60 maanden. De VZR vindt dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De VZR is samen met AMD Automotive Fiscalisten een proefprocedure gestart tegen deze Fiscale Discriminatie, om hierbij op te komen voor de belangen van de zakelijke rijder. De rechter heeft op dit moment ons beroep afgewezen. Enkele zaken laten zij echter in het midden…  

Per 1 januari is de bijtelling voor de zakelijke rijder op een aantal punten gewijzigd. De grootste wijziging is het algemene bijtellingstarief. Deze is van 25% naar 22% gegaan. Dit houdt in dat een auto met een registratiedatum (Datum Eerste Tenaamstelling) van 31 december 2016 25% bijtelling krijgt, maar bij een tenaamstelling op 1 januari 2017 zou deze auto 22% bijtelling krijgen.

Omdat wij deze situatie een vorm van fiscale discriminatie vinden, zijn wij samen met AMD Automotive Fiscalisten een proefproces gestart over de vraag of deze situatie niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel of op een andere manier in strijd is met de wet of verdragen.

Dinsdag 13 juni heeft het proefproces plaatsgevonden. Wij hebben daar vier casussen van VZR-leden neergelegd. Tijdens die zitting heeft de Belastingdienst bevestigd dat drie van de vier auto’s gelijke casussen zijn. Dit is ook bevestigd door de rechtbank.

De rechter heeft zojuist geoordeeld dat de wijziging van het algemene bijtellingstarief van 25% naar 22% bijtelling niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Daarbij laten zij in het midden dat het gelijke casussen zijn, maar richten zij zich op de fiscaal ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever. Naar oordeel van de rechters speelt mee dat nieuwe auto’s over het algemeen een lager brandstofverbruik hebben. De gekozen wettelijke regeling waarbij het nieuwe percentage alleen voor nieuwe auto’s geldt, valt naar het oordeel van de rechtbank onder de beoordelingsvrijheid van de wetgever.

Tegen het oordeel van de rechtbank staat de mogelijkheid van hoger beroep of cassatieberoep open. Op dit moment beraadt VZR zich nog of daar gebruik van gemaakt zal worden. Via www.vzr.nl houden we u op de hoogte.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën