127% loonbelasting over excessieve vertrekvergoedingDe belasting die een werkgever moet betalen over excessieve vertrekvergoedingen wordt volgens de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 verhoogd van 30 naar 75 procent. Hierdoor moet er straks in totaal 127% loonbelasting betaald worden over het overmatige deel van de vergoeding.
De memorie van toelichting op het wetsvoorstel geeft weinig opheldering over de forse belastingverhoging. Hierin staat slechts dat deze plaatsvindt om buitensporige vertrekvergoedingen tegen te gaan. Een werkgever betaalt deze ‘pseudo-eindheffing’ van 75 procent overigens alleen als het toetsloon meer is dan € 531.000 en de vertrekvergoeding hoger is dan het toetsloon. Het gaat om een pseudo-eindheffing omdat de heffing wordt geheven naast de loonheffing bij de betrokken werknemer (52%). Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, bedraagt de totale loonbelasting over het bovenmatige deel van de ontslagvergoeding hierdoor niet minder dan 127%.

In het advies dat de Raad van State heeft opgesteld over het wetsvoorstel wordt de vraag opgeworpen over de noodzakelijkheid van deze regeling, aangezien de opbrengst hiervan met ingang van 2014 op nihil wordt begroot. Ook wijst de Afdeling advisering erop dat de maatregel niet kan bijdragen aan een ontmoediging van al overeengekomen vertrekvergoedingen, tenzij de werknemer afziet van het excessieve deel van de vergoeding. De Raad van State adviseert dan ook om de verhoging van deze werkgeversheffing nader te onderbouwen.

Meer informatie: Wanneer is sprake van bovenmatige vertrekvergoeding?

Wet: artikel 32bb Wet LB 1964

Meer informatie: Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

Bron: www.taxence.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën