119 miljoen euro ontdekte uitkeringsfraude in 2010Dit blijkt uit de Integrale Rapportage Handhaving 2010, die staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet kiest voor een harde aanpak van fraude met uitkeringen en arbeidsregelingen. Misbruik van regelingen en voorzieningen door uitkeringsgerechtigden en malafide ondernemers ondermijnt de solidariteit en zet de betaalbaarheid van onze sociale voorzieningen onder druk. Daarom komt het kabinet eind dit jaar met een wetsvoorstel om fraude zwaarder te straffen.

De Integrale Rapportage Handhaving 2010 beschrijft de handhavingsactiviteiten op terrein van werk en inkomen. De rapportage kijkt ook terug op de programmaperiode 2007-2010. Hieruit blijkt dat maatregelen uit voorgaande rapportages hebben geleid tot verbeteringen. Bron: SZW.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën