10.000 leden voor de Vereniging Auto Van De ZaakDe Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ)  heeft deze week haar tienduizendste lid verwelkomd. VAVDZ behartigt sinds twee jaar de collectieve belangen van berijders van een auto van de zaak. Dat hier vraag naar is, behoeft met deze ledenaanwas geen betoog…..Er is grote onrust onder berijders van een auto van de zaak.

Veranderende bijtelling, aangescherpte autoregelingen, het rijden in een auto van de zaak is veel minder rooskleurig dan vroeger. Met alle veranderende regelgeving, zoals de woon-werk kilometers, variabele bijtelling en het aanscherpen van de bijtellingscategorieën, is het voor een berijder fijn dat er een club is die specifiek voor zijn belangen opkomt.

De bijtelling is een belasting die een forse aanslag pleegt op het netto salaris van de berijder. “Een belasting die bovendien Europees gezien idioot hoog is in Nederland” aldus Martin Huisman, Voorzitter van de Vereniging Auto Van De Zaak. “Er is de laatste tijd veel aan de hand, niet alleen fiscaal, maar ook door kostenbesparingen van werkgevers komt de zakelijke auto steeds vaker onder druk te staan en worden bestaande afspraken met voeten getreden”.

De sterke groei van de vereniging wijdt Huisman aan de vernieuwende opzet. “Wij zijn een vereniging 2.0; koppeling van nieuwe media en het vormen van één grote online community zijn het eerste uitgangspunt. Lidmaatschap voor een berijder is gratis, bedrijven betalen een acceptabele bijdrage.” “We houden de kosten beperkt en spenderen alleen tijd aan zaken die er toe doen. “Een mooi voorbeeld van een product van afgelopen jaar is het “bijtellingalert”, waardoor wij berijders waarschuwen als er iets verandert in hun persoonlijke situatie.”

Om sterker te staan in de lobby is het belangrijk om samen een collectief te vormen. Tienduizend leden is mooi, maar nog lang niet genoeg. Om de regelgeving in Den Haag echt te beïnvloeden is er meer massa nodig. De vereniging streeft naar een verdere explosieve groei van leden om haar rol nog beter te vervullen.

Bron: Vereniging Auto Van De Zaak

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën