Belasting nieuws


Warning: fopen() [function.fopen]: SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen() [function.fopen]: Failed to enable crypto in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://www.nuzakelijk.nl/feeds/rss/geldzaken.rss) [function.fopen]: failed to open stream: operation failed in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://www.meijburg.nl/nl/markt/laatste-nieuws/_layouts/listfeed.aspx?List=%7B18D2A043%2D5C30%2D472F%2D8536%2DB6C8014A791A%7D) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/rss/nieuwsfeed_actueel_intermediairs.xml) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://mistermoney.rtl.nl/rss/rss.asp) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://www.taxationweb.co.uk/rss/info.html) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71
Op deze pagina treft u het fiscaal en belastingnieuws aan van het internet. Dit kan nieuws zijn van accountants- en belastingadvieskantoren of vaktechnische magazines. Onderaan treft u internationaal tax nieuws aan.
——————————————————

Fiscaal nieuws: Nu fiscaal

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Fiscaal nieuws: Deloitte

——————————————————

Fiscaal nieuws: Meijburg

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Fiscaal nieuws: Taxence

Nabestaanden wachten lang op erfenis door problemen Belastingdienst - Fri, 15 Dec 2017

Door problemen met een nieuw computersysteem heeft de Belastingdienst enorme achterstanden bij het innen van erfbelasting. Daardoor moeten nabestaanden maanden langer wachten op hun erfenis.

Verminderingsregelingen verhuurderheffing voor iedereen - Fri, 15 Dec 2017

Hof Den Haag oordeelt dat de verhuurderheffing niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel endat met de verhuurderheffingeen legitiemdoel in het algemeen belangwordt nagestreefd.

Is bezwaar maken tegen informatiebeschikking altijd zinvol? - Fri, 15 Dec 2017

Schending van de administratie- of bewaarplicht of de informatieplicht door de belastingplichtige of administratieplichtige kan de inspecteur vastleggen in een informatiebeschikking. Die informatiebeschikking kan leiden tot omkering van de bewijslast. Hiertegen bezwaar maken neemt veel tijd in beslag en bovendien verlengt het de aanslagtermijn.

Republikeinen akkoord over belastingplan VS - Thu, 14 Dec 2017
De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben woensdag 13 decemberovereenstemming bereikt over het nieuwe belastingplan. Dit plan omvat de meest ingrijpende fiscale hervorming in dertig jaar. Belangrijk compromis is dat de winstbelasting al per 1 januari 2018 wordt verlaagd, tot 21%. Verder lijkt het erop dat de onderzoeksuitgaven van bedrijven aftrekbaar blijven voor de belastingen.

Erfgenaam al vanaf 2002 op de hoogte van tegoed KB-Luxbank - Thu, 14 Dec 2017
Reist iemand met zijn zus mee naar Luxemburg, maar is hij zelf niet aanwezig bij de bespreking met KB- Luxbank om te achterhalen of hij en zijn zussen gerechtigd zijn tot een bankrekening bij die bank? Dan is het toch ongeloofwaardig te stellen dat hij van het bestaan van die bankrekeningen niet op de hoogte was.

Fraudeur kan niet rechtsgeldig betalingsonmacht melden - Thu, 14 Dec 2017

Als een bestuurder tijdig de betalingsonmacht van het bestuurde lichaam meldt, wordt het voor de fiscus een stuk lastiger om deze bestuurder aansprakelijk te stellen. Bij grove schuld en opzet aan de kant van de bestuurder is echter geen rechtsgeldige melding mogelijk.

——————————————————

Fiscaal nieuws: Belastingdienst

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Fiscaal nieuws: Mister Money

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Fiscaal nieuws: Ministerie van Financien

Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap - Wed, 29 Nov 2017
Met ingang van 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders als zij elkaars fiscaal partner zijn een verzoek doen om niet langer als partner te worden aangemerkt door de Belastingdienst. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 2017. Met deze maatregel wordt de situatie van pleegkinderen gelijk aan die van andere kinderen binnen het gezin.

Belangen polishouders voorop bij nieuwe wet voor verzekeraars - Tue, 28 Nov 2017
De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt nieuwe instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen bij verzekeraars die failliet dreigen te gaan. Dat wordt geregeld in het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars dat door de ministers Hoekstra (Financiën) en Dekker (Rechtsbescherming) vandaag is ingediend bij de Tweede Kamer.

Kabinet werkt aan versterking EMU - Mon, 27 Nov 2017
Het kabinet zet in op versterking van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Nadruk op duurzame groei en stabiliteit verbeteren de werking van de EMU en dat is in het belang van alle lidstaten. Dat schrijven de ministers Hoekstra van Financiën en Zijlstra van Buitenlandse Zaken vandaag mede namens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Najaarsnota 2017: begrotingsoverschot bedraagt 0,4% en schuld van 57,3% - Fri, 24 Nov 2017
Het begrotingsoverschot in 2017 wordt geraamd op 0,4% van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld komt in 2017 naar verwachting uit op 57,3% van het bbp. Hiermee is Nederland één van de vier Eurolanden met zowel een overschot én een schuld onder de EMU-norm van 60% bbp.

Start consultatie Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft - Fri, 17 Nov 2017
Het ministerie van Financiën opent naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II) een publieke consultatie van de regeling die de vakbekwaamheidseisen van medewerkers van beleggingsondernemingen uitwerkt. Daarnaast bevat de regeling enkele vrijstellingen voor personen uit landen van buiten de Europese Unie die beleggingsdiensten willen verlenen of willen handelen in Nederland.

Kabinet legt trustsector strengere regels op - Fri, 10 Nov 2017
Het kabinet gaat de trustsector in Nederland strengere regels opleggen. De Nederlandsche Bank krijgt daarnaast meer bevoegdheden voor toezicht en handhaving. Dat is de kern van het wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

——————————————————

Pensioenweblog: Pensioen nieuws

——————————————————

Taxationweb: International Tax News

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Tax-News.com: International Tax News


——————————————————

Belastingvragen

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (4), een IB-onderneming naast de BV: benut de WAS - Mon, 07 Dec 2015
Als startende ondernemer in de inkomstenbelasting heb je recht op ondernemers faciliteiten. Daaronder vallen: .MKB-winstvrijstelling .de zelfstandigenaftrek .de startersaftrek .de willekeurige afschrijving voor starters (de WAS) De ondernemer met een BV kan hiervan ook gebruik maken mits hij voor eigen … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (3), nieuwe gebruikelijk loon regels toegepast? - Fri, 04 Dec 2015
De gebruikelijk loon regeling is aangescherpt en dient toegepast te worden. Uw loon uit de BV bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: . 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking: . het hoogste loon van de overige … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (2), voorlopige verliesverrekening - Thu, 03 Dec 2015
Heeft u een BV die in 2014 een winst heeft gemaakt, maar in 2015 maakt u verlies? Dan bestaat er de mogelijkheid om na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015 een verzoek om voorlopige verliesverrekening in te dienen bij … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de DGA, heeft u leningsovereenkomsten met uw BV controleer ze - Thu, 03 Dec 2015
U kunt alleen leningen afsluiten met uw BV als ze zakelijk zijn. Wanneer is een lening zakelijk? Een lening is zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening zou aangaan of verstrekken. Tevens moet de lening zakelijke voorwaarden bevatten. … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de ondernemer (2) voorlopige aanslag onjuist? - Thu, 03 Dec 2015
Aan het eind van het jaar kunt u een inschatting maken van uw winst. De winst kan hoger of lager uitvallen en daardoor niet meer in lijn van de opgelegde voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting. Mocht uw winst hoger uitvallen … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de ondernemer - Thu, 03 Dec 2015
Investeringsaftrek gebruiken Als u in 2015 heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen heeft u mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringstoeslag. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient u een investering gedaan te hebben tussen de € 2.300,00 en € 309.963,00. Mocht … Lees verder

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën