Belasting nieuws


Warning: fopen() [function.fopen]: SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen() [function.fopen]: Failed to enable crypto in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://www.nuzakelijk.nl/feeds/rss/geldzaken.rss) [function.fopen]: failed to open stream: operation failed in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://www.meijburg.nl/nl/markt/laatste-nieuws/_layouts/listfeed.aspx?List=%7B18D2A043%2D5C30%2D472F%2D8536%2DB6C8014A791A%7D) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://mistermoney.rtl.nl/rss/rss.asp) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://www.taxationweb.co.uk/rss/info.html) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71
Op deze pagina treft u het fiscaal en belastingnieuws aan van het internet. Dit kan nieuws zijn van accountants- en belastingadvieskantoren of vaktechnische magazines. Onderaan treft u internationaal tax nieuws aan.
——————————————————

Fiscaal nieuws: Nu fiscaal

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Fiscaal nieuws: Deloitte

——————————————————

Fiscaal nieuws: Meijburg

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Fiscaal nieuws: Taxence

'Energiebelasting aardgas fors omhoog' - Thu, 21 Jun 2018

De energiebelasting op gas moet de komende twaalf jaar met circa 75 procent stijgen om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen dat ze van het aardgas gaan. Dat plan wordt vrijwel zeker opgenomen in het klimaatakkoord, bevestigen deelnemers aan de klimaattafel 'Gebouwde Omgeving' onder leiding van Diederik Samsom aan de Volkskrant.

Btw-vrijstelling behouden na wisseling van invoerende afnemer - Thu, 21 Jun 2018

Als een btw-ondernemer melding maakt van invoer van goederen die hij wil leveren aan een afnemer, maar naderhand de goederen levert aan een andere afnemer, betekent dat niet per definitie dat de btw-vrijstelling bij invoer vervalt.

Kritische vragen over informatievoorziening problemen inning erf- en schenkbelasting - Thu, 21 Jun 2018

Vorig jaar ging het mis met de inning van de erf- en schenkbelasting. De Kamer wil graag weten wie daarvan op de hoogte was.

Reikwijdte beleidsbesluit huwelijk en schenkbelasting - Thu, 21 Jun 2018

Staatssecretaris Snel beantwoordt vragen over de reikwijdte van onderdeel 3.3 van het beleidsbesluit van 29 maart 2018 over huwelijk en schenkbelasting.

Recht van gebruik en genot heeft invloed op waarde grond - Thu, 21 Jun 2018

Doordat grond praktisch naadloos overgaat van pacht naar ondernemingsvermogen moet bij de waardebepaling van die grond rekening worden gehouden met het recht van gebruik en genot. Hierdoor is de waarde op de openingsbalans lager dan de waarde in niet-verpachte staat.

Voor algemene heffingskorting telt vrijgesteld inkomen niet mee - Wed, 20 Jun 2018

Indien inkomen op grond van een unierechtelijke regel is vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing, dan mag dit inkomen volgens Hof Den Haag ook niet worden meegenomen bij de berekening van de algemene heffingskorting voor het overige, wel belaste inkomen. Gebeurt dit wel, dan wordt de betreffende belastingplichtige (indirect) toch getroffen door een nationale (progressieve) heffing.

——————————————————

Fiscaal nieuws: Belastingdienst

——————————————————

Fiscaal nieuws: Mister Money

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Fiscaal nieuws: Ministerie van Financien

Kabinet kondigt compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers aan - Fri, 08 Jun 2018
Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor kregen zij te maken met terugvorderingen van toeslagen. Voor de regeling is 17 miljoen euro gereserveerd.  Dit kondigt staatssecretaris Snel van Financiën vrijdag aan in een brief aan de Tweede Kamer. 

Geen naheffing bij verhoging btw-tarief - Fri, 08 Jun 2018
Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.   Dit heeft staatssecretaris Snel van Financiën in een debat met de Tweede Kamer aangekondigd.

Staatssecretaris Snel zet zich in voor btw-koepelvrijstelling - Thu, 07 Jun 2018
Een eerder aangekondigde inperking van de zogenaamde koepelvrijstelling, waarmee bedrijven en decentrale overheden in een samenwerkingsverband diensten aan hun leden kunnen vrijstellen van btw, wordt opgeschort. De inperking was door het vorige kabinet aangekondigd per 1 januari 2019, als direct gevolg van arresten van het Europese Hof.

Samenwerking Nederland en Duitsland van belang voor toekomst van Europa - Tue, 05 Jun 2018
Nederland en Duitsland kunnen elkaar op veel punten vinden, zeker als het gaat om het belang van veerkrachtige economieën, gezonde banken en de toekomst van de eurozone. Samenwerking Nederland en Duitsland is van belang voor de toekomst van Europa.

Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017 - Thu, 31 May 2018
Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op hun vermogen – de zogenoemde box 3-heffing – voor het belastingjaar 2017, moeten vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. Zij vallen voor het jaar 2017 namelijk niet automatisch onder een collectief bezwaar tegen de heffing op vermogen, de zogenoemde procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing.

Benoemingen en herbenoemingen bij AFM en DNB - Wed, 30 May 2018
Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Bij De Nederlandsche Bank (DNB) zijn drie zittende directeuren, onder wie president Klaas Knot, opnieuw benoemd voor zeven jaar, en is daarnaast een nieuwe directeur benoemd. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft dat woensdag bekendgemaakt.

——————————————————

Pensioenweblog: Pensioen nieuws

Loonaangifte per 4 weken en WW uitkering - Thu, 14 Jun 2018

Werkgevers mogen kiezen of ze loonaangifte per vier weken of per kalendermaand doen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen mogelijkheden om werkgevers te dwingen om per kalendermaand loonaangifte te doen. Met ingang van 1 juli 2015 wordt de WW uitkering per kalendermaand berekend en worden inkomsten van de WW gerechtigde ook per kalendermaand verrekend. De WW uitkering van een …

Lees verder

The post Loonaangifte per 4 weken en WW uitkering appeared first on pensioenweblog.nl.

Verhuur tuinhuis aan toeristen niet belast - Wed, 13 Jun 2018

Als een eigen woning tijdelijk ter beschikking is gesteld aan derden wordt het eigenwoningforfait bijgesteld en verhoogd met 70% van de huuropbrengsten. De belastingdienst wil op basis van deze regel de verhuuropbrengsten van een door een belastingplichtige aan toeristen verhuurd tuinhuis op het eigen perceel belasten. Rechtbank oordeelt dat dit niet kan, omdat deze regel …

Lees verder

The post Verhuur tuinhuis aan toeristen niet belast appeared first on pensioenweblog.nl.

Wijzigingsbesluit “Lijfrente in de winstsfeer” - Wed, 13 Jun 2018

Op maandag 11 juni 2018 is een wijzigingsbesluit met betrekking tot het beleidsbesluit ‘Lijfrente in de winstsfeer’ gepubliceerd in de Staatscourant (nr. BLKB 2018-66294). Het wijzigingsbesluit ziet op een wijziging van de onderdelen 3.2 en 9.1 van het beleidsbesluit van 3 juni 2014, nr. BLKB 2014/816. Die onderdelen gaan over de zogenoemde ‘andere-verzekersanctie’. Samengevat geldt …

Lees verder

The post Wijzigingsbesluit “Lijfrente in de winstsfeer” appeared first on pensioenweblog.nl.

Buitenlandse Indextrackers na invoering PRIIP - Wed, 13 Jun 2018

Na invoering van de PRIIP-verordening (voor beleggingsproducten en verzekeringen met een beleggingscomponent) zijn veel beleggingsproducten van buitenlandse aanbieders niet meer beschikbaar voor Nederlandse consumenten. Dit kan komen door de in deze verordening opgenomen taaleis op grond waarvan de verplichte informatie die de PRIPP-verordening voorschrijft aangeleverd moet worden in de Nederlandse taal. In antwoorden op vragen …

Lees verder

The post Buitenlandse Indextrackers na invoering PRIIP appeared first on pensioenweblog.nl.

Eigenrisicodrager ZW moet einde verzuimbegeleiding melden - Fri, 08 Jun 2018

Eigenrisicodragers voor de (ZW moeten zich voor de ziekmeldingen die onder het eigen risico vallen, laten bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Als die verzuimbegeleiding eindigt, dan moet de eigenrisciodrager dat sinds 1 januari 2018 schriftelijk of per e-mail melden aan Belastingdienst en aan UWV: Een brief naar de Belastingdienst: Belastingdienst/Limburg/ERD Postbus 4486 6401 CZ Heerlen Een e-mail naar UWV: ERDZWControleteam@uwv.nl Zodra de …

Lees verder

The post Eigenrisicodrager ZW moet einde verzuimbegeleiding melden appeared first on pensioenweblog.nl.

Arbo contracten voor 1 juli 2018 aanpassen - Fri, 08 Jun 2018

De vernieuwde Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. In de nieuwe Arbowet is de positie van de preventiemedewerker …

Lees verder

The post Arbo contracten voor 1 juli 2018 aanpassen appeared first on pensioenweblog.nl.

——————————————————

Taxationweb: International Tax News

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Tax-News.com: International Tax News


——————————————————

Belastingvragen

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (4), een IB-onderneming naast de BV: benut de WAS - Mon, 07 Dec 2015
Als startende ondernemer in de inkomstenbelasting heb je recht op ondernemers faciliteiten. Daaronder vallen: .MKB-winstvrijstelling .de zelfstandigenaftrek .de startersaftrek .de willekeurige afschrijving voor starters (de WAS) De ondernemer met een BV kan hiervan ook gebruik maken mits hij voor eigen … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (3), nieuwe gebruikelijk loon regels toegepast? - Fri, 04 Dec 2015
De gebruikelijk loon regeling is aangescherpt en dient toegepast te worden. Uw loon uit de BV bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: . 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking: . het hoogste loon van de overige … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (2), voorlopige verliesverrekening - Thu, 03 Dec 2015
Heeft u een BV die in 2014 een winst heeft gemaakt, maar in 2015 maakt u verlies? Dan bestaat er de mogelijkheid om na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015 een verzoek om voorlopige verliesverrekening in te dienen bij … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de DGA, heeft u leningsovereenkomsten met uw BV controleer ze - Thu, 03 Dec 2015
U kunt alleen leningen afsluiten met uw BV als ze zakelijk zijn. Wanneer is een lening zakelijk? Een lening is zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening zou aangaan of verstrekken. Tevens moet de lening zakelijke voorwaarden bevatten. … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de ondernemer (2) voorlopige aanslag onjuist? - Thu, 03 Dec 2015
Aan het eind van het jaar kunt u een inschatting maken van uw winst. De winst kan hoger of lager uitvallen en daardoor niet meer in lijn van de opgelegde voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting. Mocht uw winst hoger uitvallen … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de ondernemer - Thu, 03 Dec 2015
Investeringsaftrek gebruiken Als u in 2015 heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen heeft u mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringstoeslag. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient u een investering gedaan te hebben tussen de € 2.300,00 en € 309.963,00. Mocht … Lees verder

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën