Belasting nieuws


Warning: fopen(http://www.meijburg.nl/nl/markt/laatste-nieuws/_layouts/listfeed.aspx?List=%7B18D2A043%2D5C30%2D472F%2D8536%2DB6C8014A791A%7D) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/rss/nieuwsfeed_actueel_intermediairs.xml) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://mistermoney.rtl.nl/rss/rss.asp) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71

Warning: fopen(http://www.taxationweb.co.uk/rss/info.html) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/allehomo/domains/fiscalio.nl/public_html/wp-content/plugins/multifeedsnap/multifeedsnap.php on line 71
Op deze pagina treft u het fiscaal en belastingnieuws aan van het internet. Dit kan nieuws zijn van accountants- en belastingadvieskantoren of vaktechnische magazines. Onderaan treft u internationaal tax nieuws aan.
——————————————————

Fiscaal nieuws: Nu fiscaal

230 geldautomaten Rabobank leeg na actie Brink's - Tue, 30 Dec 2014
Door de actie van het personeel van geldtransporteur Brink's Nederland zijn circa 230 geldautomaten van Rabobank leeg.

'Griekse gesprekken hangen op extra noodmaatregelen' - Wed, 27 Apr 2016
Onderhandelingen tussen Griekenland en zijn internationale geldschieters richten zich voornamelijk op extra noodmaatregelen voor het geval het Griekenland onverhoopt tegenzit bij het halen van doelstellingen.

Platenzaak Fame sluit per direct de deuren - Sat, 06 Jun 2015
Platenzaak Fame heeft per direct de deuren moeten sluiten vanwege financiële problemen.

'Banken schikken voor recordbedrag in 2014' - Fri, 26 Dec 2014
Banken wereldwijd hebben wat betreft schikkingen in juridische procedures het duurste jaar ooit achter de rug. In totaal hebben zij 56 miljard dollar (46 miljard euro) aan boetes en schadevergoedingen betaald.

Overzicht: Winkelketens die de afgelopen jaren failliet gingen - Mon, 20 Mar 2017
Een selectie van de meest opvallende winkelketens die de afgelopen jaren kopje onder gingen.

'Advocaat Deutsche Bank pleegt zelfmoord' - Sat, 25 Oct 2014
Calogero Gambino, een hooggeplaatste jurist van Deutsche Bank, heeft vermoedelijk zelfmoord gepleegd.

——————————————————

Fiscaal nieuws: Deloitte

——————————————————

Fiscaal nieuws: Meijburg

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Fiscaal nieuws: Taxence

DGA had wetenschap van deelname aan btw-fraude - Thu, 20 Jul 2017

Hof Amsterdam besliste na verwijzing door de Hoge Raad dat een schoonmaakbedrijf wist dan wel had moeten weten dat zij indirect deelnam aan btw-fraude toen zij aanspraak maakte op aftrek van voorbelasting. De dga was op grond praktische ervaring en theoretische kennis bekend met de schoonmaakbranche en op de hoogte van de voor die branche geldende verleggingsregeling.

Deel vergrijpboete verviel ondanks late inkeer - Wed, 19 Jul 2017

Sinds 2 juli 2009 leidt de toepassing van de inkeerregeling alleen tot het volledig achterwege blijven van een vergrijpboete als de inkeer plaatsvindt binnen twee jaar nadat de onjuiste aangifte is gedaan. Dankzij het legaliteitsbeginsel moet de Belastingdienst de vergrijpboete ook bij een late inkeer achterwege laten voor zover de onjuiste aangiften is gedaan vóór 1 januari 2010, aldus Rechtbank Gelderland.

Eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 online - Wed, 19 Jul 2017

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn na zomer naar Tweede Kamer - Tue, 18 Jul 2017

Op 26 juni 2017 verstreek de implementatietermijn van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het conceptwetsvoorstel van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn wordt na de zomer aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat staat in het consultatieverslag dat de ministeries van Financiën en van Justitie op 14 juli 2017 publiceerden.

Kosten renteswap geen aftrekbare kosten eigen woning - Tue, 18 Jul 2017
Volgens de Hoge Raad moet men het begrip aftrekbare kosten beperken tot de rente van schulden en de daaronder begrepen kosten van geldleningen. Tot die rente of kosten behoren niet de vergoedingen betaald voor een in samenhang met de herfinanciering eigenwoningschuld aangegane swapovereenkomsten.

HR: ook niet-werkdagen tellen mee voor 183-dagenregeling - Mon, 17 Jul 2017

Voor de 183-dagen-eis in artikel 15 van het belastingverdrag met België gaat het om de aanwezigheid in de werkstaat, en zijn dus ook de aan het werk gerelateerde dagen waarop men niet werkt van belang. Een belangrijke uitspraak voor de praktijk, aldus Mr. Hans de Vries.

——————————————————

Fiscaal nieuws: Belastingdienst

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Fiscaal nieuws: Mister Money

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Fiscaal nieuws: Ministerie van Financien

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking - Thu, 20 Jul 2017
Het Ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van de Panama Papers de internetconsultatie geopend over maatregelen gericht op het tegengaan van belastingontduiking.

Verslag internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn - Fri, 14 Jul 2017
Met de instemming van de ministerraad hebben de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie vandaag het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd.

Overeenkomst met Indonesië over fiscale zekerheid voor fondsen en investeerders - Tue, 11 Jul 2017
De Nederlandse overheid heeft met Indonesië een overeenkomst gesloten over de fiscale aspecten van het zogenoemde besloten fonds voor gemene rekening, een Nederlands investeringsvehikel. Deze 'Competent Authority Agreement' geeft fiscale duidelijkheid voor deze structuur waarbij vermogen wordt gebundeld, ook wel ‘asset pooling’ genoemd.

Benoeming Else Bos tot directeur De Nederlandsche Bank - Tue, 11 Jul 2017
Drs. Else Bos treedt volgend jaar juli toe tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Ze wordt als Voorzitter Toezicht eerstverantwoordelijk voor het toezichtbeleid van DNB. Haar portefeuille zal bestaan uit Toezicht Beleid, Toezicht Pensioenen en Toezicht Verzekeringen.

Internetconsultatie ATAD1 geopend - Mon, 10 Jul 2017
Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend voor de voorgenomen wijzigingen naar aanleiding van ATAD1 in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990. ATAD1 biedt een harmonisatie ter bescherming van de grondslagen van de lidstaten. De voorziene ingangsdatum van deze wijzigingen is – kort gezegd – 1 januari 2019.

Onderzoek naar databeveiliging Belastingdienst - Fri, 30 Jun 2017
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar databeveiliging binnen D&A.

——————————————————

Pensioenweblog: Pensioen nieuws

——————————————————

Taxationweb: International Tax News

Error: It's not possible to reach RSS file...

——————————————————

Tax-News.com: International Tax News

Tax-News.com: UK Minister Downplays Impact Of Potential EU-UK FTA Void - 7/20/2017 3:55:0
Tax-News.com: UK Trade Secretary Liam Fox has said that securing a post-Brexit free trade agreement with the EU should be a simple matter but added that the country could "survive" without one.

Tax-News.com: South Africa Legislates For Budget Tax Changes - 7/20/2017 3:55:0
Tax-News.com: The South African Revenue Services and the National Treasury on July 19 released for public comment draft legislation that would give effect to the tax proposals announced in the February Budget.

Tax-News.com: India Confirms Reverse Charge GST On Legal Services - 7/20/2017 3:55:0
Tax-News.com: The Indian Government has said that all legal services provided to a business should be subject to goods and services tax under a reverse charge.

Tax-News.com: Australian Productivity Commission Warns Against Protectionism - 7/20/2017 3:55:0
Tax-News.com: An upsurge in global protectionism could result in the loss of 100,000 Australian jobs and see the average Australian household worse off by nearly AUD1,500 (USD1,188) a year, according to a new report by the Productivity Commission.

Tax-News.com: Malaysia Looking At Modernizing Road Tax - 7/20/2017 3:55:0
Tax-News.com: Malaysian Transport Minister Liow Tiong Lai revealed on July 19 that the Government is considering introducing a more modern, innovative way of levying road tax.

Tax-News.com: Finnish Tax Revenue Growth Slowed In 2016 - 7/20/2017 3:55:0
Tax-News.com: The Finnish statistics agency has reported on tax revenue growth in the territory in 2016.


——————————————————

Belastingvragen

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (4), een IB-onderneming naast de BV: benut de WAS - Mon, 07 Dec 2015
Als startende ondernemer in de inkomstenbelasting heb je recht op ondernemers faciliteiten. Daaronder vallen: .MKB-winstvrijstelling .de zelfstandigenaftrek .de startersaftrek .de willekeurige afschrijving voor starters (de WAS) De ondernemer met een BV kan hiervan ook gebruik maken mits hij voor eigen … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (3), nieuwe gebruikelijk loon regels toegepast? - Fri, 04 Dec 2015
De gebruikelijk loon regeling is aangescherpt en dient toegepast te worden. Uw loon uit de BV bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: . 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking: . het hoogste loon van de overige … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (2), voorlopige verliesverrekening - Thu, 03 Dec 2015
Heeft u een BV die in 2014 een winst heeft gemaakt, maar in 2015 maakt u verlies? Dan bestaat er de mogelijkheid om na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015 een verzoek om voorlopige verliesverrekening in te dienen bij … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de DGA, heeft u leningsovereenkomsten met uw BV controleer ze - Thu, 03 Dec 2015
U kunt alleen leningen afsluiten met uw BV als ze zakelijk zijn. Wanneer is een lening zakelijk? Een lening is zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening zou aangaan of verstrekken. Tevens moet de lening zakelijke voorwaarden bevatten. … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de ondernemer (2) voorlopige aanslag onjuist? - Thu, 03 Dec 2015
Aan het eind van het jaar kunt u een inschatting maken van uw winst. De winst kan hoger of lager uitvallen en daardoor niet meer in lijn van de opgelegde voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting. Mocht uw winst hoger uitvallen … Lees verder

Eindejaarstips 2015 voor de ondernemer - Thu, 03 Dec 2015
Investeringsaftrek gebruiken Als u in 2015 heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen heeft u mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringstoeslag. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient u een investering gedaan te hebben tussen de € 2.300,00 en € 309.963,00. Mocht … Lees verder

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën