Van eenmanszaak naar BV. Onderneming staken of inbrengen?

Van eenmanszaak naar BV. Onderneming staken of inbrengen?

Ondernemers kiezen tijdens de opstartfase van hun onderneming voor de eenmanszaak of VOF vanwege de startersfaciliteiten en lage(re) (opstart)kosten. Maar wat te doen als de onderneming die jarenlang in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) is geëxploiteerd uit haar jasje groeit? Hoe wordt de eenmanszaak of VOF ingebracht in een besloten vennootschap?

Top drie redenen voor het omzetten naar een BV

Aansprakelijkheid

De ondernemer is met zijn gehele (privé) vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Bij faillissement worden ook privé bezittingen uitgewonnen. Na omzetting beperkt de aansprakelijkheid zich in beginsel alleen tot hetgeen de ondernemer als kapitaal in de BV heeft gestort.

 

Belastingheffing

Het toptarief in de inkomstenbelasting (eenmanszaak) is 52%. De gecombineerde belastingdruk bij een BV bedraagt maximaal 43,75% (welke bestaat uit de vennootschapsbelasting van 25% en een inkomstenbelastingtarief wegens inkomen uit aanmerkelijk belang van 25%).

 

Bedrijfsopvolging

Een eventuele bedrijfsopvolging of overdracht wordt vereenvoudigd. De ondernemer kan kiezen tussen de verkoop van aandelen dan wel de onderneming (activa/passiva).

 

Er zijn drie manier waarop u van eenmanszaak of VOF naar BV kunt gaan

1) Ruisende inbreng

Onderneming wordt ingebracht tegen waarde in het economische verkeer. De ondernemer moet afrekenen over de stakingswinst, welke bestaat uit het verschil tussen de waarde economische verkeer en boekwaarde, goodwill, desinvesteringsbijtelling, vrijval fiscale reserves en vrijval fiscale oudedagsreserve. De ondernemer heeft in deze variant recht op stakingsaftrek en aftrek premie stakingswinstlijfrente.

2) Geruisloze inbreng

De ondernemer hoeft niet af te rekenen over de stakingswinst. De BV gaat verder met de boekwaarde van de om te zetten onderneming. Tegenover de fiscale oudedagsreserve kan een lijfrente worden bedongen bij de eigen BV.

3) Staken onderneming

Het staken van uw eenmanszaak en het opnieuw starten van uw onderneming vanuit de BV behoort ook tot de opties. Hierover moet u echter wel eerst fiscaal advies ingewonnen hebben. Dit is meestal alleen bij kleine(re) / startende ondernemingen mogelijk. In dit geval kunt u uw onderneming uitschrijven en een gewoon een BV oprichten.

De onafhankelijke fiscalisten die aan StartFlex verbonden zijn kunnen op basis van uw jaarcijfers, prognose en toekomstplannen vrijblijvend adviseren over de wenselijkheid van een BV voor uw onderneming en de wijze van inbreng.

Terugwerkende kracht

Wilt u uw onderneming ruisend inbrengen, dan moet de registratie van de intentieverklaring voor 31 maart 2015 bij de belastingdienst bekend zijn. Kijk voor meer informatie of een vrijblijvend analyse op op pagina omzetten naar BV.

  1. Verstraeten is jurist en mede-eigenaar van het platform voor zakelijke dienstverlening StartFlex

 

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën