Werkkostenregeling: verplicht invoeren per 2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil de werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht stellen; een verlenging van het huidige keuzeregime vindt hij onwenselijk. Wiebes stelt voor om de werkkostenregeling op diverse punten te vereenvoudigen, en het noodzakelijkheidscriterium op beperkte schaal, voor enkele vergoedingen en verstrekkingen, in te voeren. Om deze maatregelen budgetneutraal door […]

7 miljard euro voor innovatief onderzoek

Wachten met uitvoering werkkostenregeling

Bedrijven doen er goed aan te wachten met de invoering van de werkkostenregeling. Er is volgens de grootste werkgeversverzekeraar Centraal Beheer Achmea onvoldoende duidelijkheid over zowel de toekomst als over de praktische werking van de regeling. Minder..Daarnaast is het financiële voordeel klein en het risico op een hogere fiscale last groter wat betreft de oude […]